Sverigedemokraterna blir näst största parti bland LO-medlemmarna i riksdagsvalet, om läget från opinionsmätningarna i augusti står sig. Även om LO-folket fortfarande röstar mest rött, är det inte alls som förr.

Runt 15 procent av medlemmarna i LO förbunden tänker rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet, enligt de senaste väljarbarometrarna från tre av de stora opinionsföretagen. Om resultatet står sig till valet blir Sverigedemokraterna det näst största partiet bland LO-väljarna.

BaudinI början av året gjorde LO en egen undersökning med hjälp av Novus som också visade ett starkt stöd för SD. Tobias Baudin, LO:s vice ordförande och valgeneral, är oroad över utvecklingen.

– Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti som går tvärs emot allt vi inom fackföreningsrörelsen står för, säger han.

Tobias Baudin tror inte att det är främlingsfientlighet som främst lockar LO-väljarna, utan ett allmänt missnöje med samhällsutvecklingen.

– Man är förbannad över den höga arbetslösheten, över att klyftorna ökar i samhället och man ser att välfärden krackelerar. Man vill protestera, men den som röstar på SD röstar för fyra år till med Alliansen och mer av samma problem som nu.

Han hänvisar till flera genomgångar som visat att Sverigedemokraterna hittills har röstat med Alliansen i nio fall av tio i riksdagen.

Det är också akilleshälen för Sverigedemokraterna som utmålar sig som ett arbetarvänligt parti, konstaterar Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han tror, liksom Tobias Baudin, att proteströster är en del av Sverigedemokraternas framgång, men ser också ett samband med Socialdemokraternas kräftgång bland LO-väljarna. Från valundersökningarnas barndom på 1950-talet fram till 1970 hade partiet stöd av runt 80 procent i LO-ledten, men sedan dess har sympatierna rasat.

– Forskning visar att det som främst mobiliserar arbetarklassen är fördelningsfrågor. Stödet för S tunnades ut när partiet inte längre kunde leverera tillräckligt mycket fördelningspolitiska reformer på 1980-talet. Utvecklingen accelererade sedan under krisen på 1990-talet.

hinnforsJonas Hinnfors pekar på en rad viktiga faktorer i förloppet. Själva grunden är att svenskarna identifierar sig allt mindre med ett parti, vilket leder till ökad politisk rörlighet. S har också närmat sig medelklassens värderingar och tonat ner klassperspektivet. Skillnaderna har blivit mindre mellan socialdemokraternas och de borgerliga partiernas politik.

– Då lämnas flanken öppen för ett nytt parti som mobiliserar arbetare genom att spela på traditionella värden och som säger sig stå för de äkta arbetarklassvärderingarna, säger han.

Det är främst männen inom LO som röstar på Sverigedemokraterna. Enligt Sifos augustimätningar stödde nästan var fjärde LO-man partiet medan detsamma bara gällde några enstaka procent kvinnor. LO-kvinnor röstar i stället i betydligt högre grad på Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Även om underlaget är för litet för att slå fast några absoluta siffror, har tendensen varit densamma under lång tid, enligt Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Även LO:s undersökning från i våras visar att SD har störst sympatier i de manligt dominerade branscherna, med byggbranschen i topp. Av Byggnads medlemmar uppgav 26 procent att de då stödde Sverigedemokraterna. Enligt Tobias Baudin finns det en tydlig förklaring till siffrorna.

– Vi har problem i byggbranschen med att hålla uppe den svenska modellen. Problemet är inte att utländsk arbetskraft kommer hit, men de ska jobba på lika villkor. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, säger han.

De LO-väljare som nu går till Sverige­demokraterna verkar enligt opinionsmätningarna till stor del komma från Moderaterna, som backar rejält från rekordstödet från LO-medlemmarna i förra riksdagsvalet. Socialdemokraterna är fortfarande det klart största partiet bland LO-väljarna.

I förra valet fick S stöd av 52 procent av LO-medlemmarna enligt valundersökningarna från Göteborgs universitet.

I opinionsmätningarna från augusti växlar siffran från 43 till 56 procent, och felmarginalen är stor. Det innebär dock att det är en bit kvar till LO:s mål att 60 procent av medlemmarna i LO-förbunden ska rösta på Socialdemokraterna.

– Vi visste från början att det var ett tufft mål. Det kanske lutar åt attt vi ligger kvar på ungefär samma
nivåer som förra valet. Vi jobbar hårt på att öka in i det sista, men det viktigaste är ändå att vi får en S-ledd regering, säger Tobias Baudin.

forra-valet-ny

opinionsmätningarna

 

SVAREN SPRETAR

De opinionsundersökningar som redovisas är de senaste mätningarna från Sifo, Novus och Ipsos. Opinionsinstituten har intervjuat mellan 1 500 och 2 500 personer var. Antalet LO-medlemmar ligger på några hundra i varje mätning. Det gör att felmarginalerna för Socialdemokraterna ligger på mellan 5 och 7 procentenheter. För att öka säkerheten har instituten gått tillbaka och konstaterat att de senaste siffrorna inte visar alltför stora avvikelser från tidigare mätningar.

SCB:s stora partisympatiundersökning som genomfördes i maj visade att 57 procent av LO-medlemmarna tänkte rösta S. I den fick Vänsterpartiet och Moderaterna större stöd bland LO-medlemmarna än Sverigedemokraterna. Skillnaderna mellan mätningarna kan antingen bero på att opinionen ändrats sedan dess eller på det slumpvisa urvalet i mätningarna.

Så här fördelar sig LO-medlemmarnas röster i riksdagsvalet i tre opinionsundersökningar från augusti. (Siffrorna anger procent)

opinioner