– Arbetsgivarna tänker långsiktigt. På sikt försvagas klubbarna, anser Per Holmberg, ordförande för Unionen på Ericsson. Foto: Adam Ihse

– Arbetsgivarna tänker långsiktigt. På sikt försvagas klubbarna, anser Per Holmberg, ordförande för Unionen på Ericsson. Foto: Adam Ihse

Om Arbetsdomstolen ger arbetsgivarna rätt när det gäller pottberäkningen kan det medföra att den lokala partsmodellen luckras upp.  Fackklubbarna suveränitet hotas och klubbarna kan få en helt annan och svagare roll.

Det befarar Per Holmberg, ordförande för Unionen på Ericsson. Han känner igen motsättningarna som Unionen tar upp i sin stämning av Teknikföretagen om hur lönepotten ska beräknas. Liknan­de diskussioner har förts på Ericsson.

– Arbetsgivarna är duktiga på att tänka långsiktigt och strategiskt. De försöker flytta fram sina positioner, säger han.

På Ericsson har Unionen tio klubbar och i dem finns bortåt 5 000 medlemmar. Per Holmberg är ordförande för klubbarnas samorganisation och utgår från klubbarna i sitt resonemang. Om arbetsgivarna får igenom sin uppfattning att lönepotten ska kunna räknas ut på hela företaget och inte på varje driftsenhet tror han att faran är att en klubb kan få betydligt mindre del av lönepotten än andra klubbar. Och det kommer att påverka hela förhandlingssystemet.

Per Holmberg tycker att det är en stor fråga, särskilt med tanke på att det är en del av en utveckling. Fackets ställning har försvagats och det finns inte alls ett lika stort förhandlingsutrymme lokalt som det funnits tidigare.

Han vill inte gå in närmare på hur diskussionerna gått på Ericsson. Han konstaterar bara att man gör som man alltid gjort med potten på Ericsson. Per Holmberg hänvisar i stället till Unionen centralt och målet i Arbetsdomstolen.

– Utfallet kommer att bli mycket intressant.

 

Läs också:

Flyttad pott blir AD-fall

AD gav facket rätt redan 2007