Jan-Henrik Sandberg. Foto: Mats Andersson

Jan-Henrik Sandberg. Foto: Mats Andersson

 

– Jag blir troligen utbytt som ordförande. De flesta avdelningar har nominerat min utmanare Matts Jutterström. Men kanske debatten på kongressen kan förändra någonting.

Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande sedan åtta år, beskriver själv sina möjligheter att bli omvald som små timmarna innan förbundets kongress i Sundsvall inleds i dag, fredag.

Valberedningen, som sammanträdde i går, torsdag, har givit honom en klar bild av att de allra flesta avdelningar som alls har nominerat en kandidat till ordförandeposten förordar Matts Jutterström, förhandlingsombudsman på Pappers förbundskontor.

I det läget skulle Jan-Henrik Sandberg kunna dra tillbaka sin kandidatur, men han väljer alltså att kvarstå som kandidat ända fram till ordförandevalet, som genomförs i morgon, lördag.

– Jag kastar inte in handduken.

Jan-Henrik Sandberg när en svag förhoppning om att debatten under kongressen, som främst kommer att handla om förbundets organisation, ska vända opinionen och stärka stödet för honom. De erfarenheter han har fått under åtta år som ordförande talar till hans fördel, anser han.

– Det är svårt att begripa att det här läget har uppstått, eftersom jag valdes med starkt stöd 2006 och 2010.

– Jag har upplevt starkt stöd även därefter. Pappers förbundsstyrelse förde fram mig som sin kandidat till posten som ordförande i LO, och det gör man knappast om man inte stöder mig.

– Men någonstans finns väl ett missnöje. Problemet är att ingen har kontaktat mig och sagt att någonting inte fungerar väl, säger Jan-Henrik Sandberg.

När Arbetet frågar ordföranden och vice ordföranden i några av Pappers avdelningar pekar svaren tydligt mot att Matts Jutterström kommer att väljas som ordförande. ”Det har inte fungerat på förbundskontoret i Stockholm, och det vet Jan-Henrik”, säger en ordförande. En annan avdelning beskriver dock valet främst som en fråga om personlig popularitet: ”Kompetensmässigt är det ingen som ifrågasätter någon av de två”.

En ordförande säger att Matts Jutterström har byggt upp en nära kontakt med medlemmarna genom att ofta vara ute på massa- och pappersbruken, och är omtyckt för sitt rättframma sätt och sin förmåga att få folk med sig.

Avdelningarnas nomineringar till valet av förbundsordförande och förbundsstyrelse har komplicerats av att förbundets organisation kan komma att förändras vid kongressen. En intern utredning har föreslagit att antalet distrikt minskas från sex till fem, och att förbundsstyrelsen krymps från nio till sju ledamöter, medan verkställande utskottet reduceras från tre till två personer.

Förbundsstyrelsens majoritet har förkastat det här förslaget – men Jan-Henrik Sandberg har, tillsammans med det verkställande utskottet, fortsatt att driva det (också det en källa till kritik från flera avdelningar).

–Det är en väldigt liten omstöpning jämfört med vad exempelvis IF Metall har gjort, säger Jan-Henrik Sandberg.

Hur kongressen ställer sig till den nya organisationen kan komma att påverka valet av förbundsstyrelse, och möjligen också förbundsordförande. Flera avdelningar har nominerat kandidater för två scenarion: att förbundsstyrelse och verkställande utskott minskas, respektive att allt förblir som tidigare.

 

Läs också:

Strid om ordförandeposten i Pappers