Unionen befarar att arbetsgivarna ska kapa åt sig mer makt genom att på egen hand ­besluta att flytta lönepott från en arbetsplats till en annan. Därför har Unionen stämt Teknikföretagen till Arbetsdomstolen.

– Vi vill att domstolen slår fast att vår tolkning av löneavtalet är riktig, säger Martin Wästfelt, Unionens chefsjurist. Det innebär att lönepotten ska räknas fram på varje driftsenhet och fördelas där den räknats fram såvida inte fack och arbetsgivare kommer överens om något annat.

Enligt uppgift till Arbetet är bakgrunden en lokal tvist på Ericsson om hur lönepotten ska räknas fram. Det principiella problemet finns bara i stora företag med flera driftsställen. Motsättningen handlar om ifall en arbetsgivare på egen hand kan bestämma hur potten ska räknas ut på ett företag med flera driftsenheter eller om fack och arbetsgivare måste vara överens.

Facket ser en maktfråga och är orolig för att arbetsgivare ska räkna fram potten på alla driftenheter i en klump och använda det som en metod att utan överenskommelse med facket flytta pottpengar till en driftsenhet där arbetsgivaren tycker att det behövs stora lönepåslag.

– Vi vill säkra att vi har inflytande i alla delar av företaget och att lönepotten kommer alla till del, säger Niklas Hjert, förhandlingschef hos Unionen.

Han påpekar att tjänstemännens löner är individuella. Poängen är att alla ska ha möjlighet att få av potten, men det enda som var och kan vara säker på att få är individgarantin.

Tidningen Kollega har skrivit om målet och där säger Teknikföretagens biträdande förhandlingschef Tomas Undin att det kan vara någon arbetsgivares önskan att använda potten för att höja lönen för dem som företaget har svårast att behålla.

niklas_hjert1Unionens Niklas Hjert vill att avtalets skrivning om översyn ska användas för att rätta till löner som ligger fel – inte att potten används till det. Översyn handlar just om att rätta till felaktiga löner vid sidan av potten.

På det svarar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe:

– Det där är en intresseståndpunkt och översyn har inte alls med frågan om hur potten ska räknas fram att göra, som är kärnfrågan i det här målet.

Anders Weihe förklarar att Teknikföretagen anser att potten kan räknas ut på hela företaget – inte på varje driftställe – om arbetsgivaren vill det. Fackets inställning är att de lokala parterna måste vara överens för att företaget ska kunna räkna potten på företagets alla driftsenheter. Och facket oroar sig för att om potten kan räknas ut som arbetsgivarna vill kan vissa grupper eller driftsenheter missgynnas.

Teknikföretagens Anders Weihe påpekar dock att en pottfördelning går ut på att fack och arbetsgivare kommer överens om hur potten ska fördelas.

– Jag är inte så säker på att pottfördelningen blir annorlunda om den räknas ut per driftsenhet eller på hela företaget. Fackets oro finns och det är svårt att säga om den är befogad, säger Anders Weihe.

 

Läs också:

Unionens ordförande på Ericsson: ”Partsmodellen luckras upp”

AD gav facket rätt redan 2007