Minst 34 arbetare är instängda i en bosnisk kolgruva sedan ett jordskalv utlöst en gasexplosion som raserade två tunnlar. 22 gruvarbetare har lyckats ta sig upp till marknivå.

– Vi kommunicerar med dem. De mår bra och har tillräckligt med syre för att klara sig till räddningsmanskapet kommer fram, säger Esad Civic, chef för Raspotocjegruvan i staden Zenica.

Två gruvarbetare skadades i explosionen och har förts till sjukhus. Inga andra större skador rapporteras från jordbävningen.