I ett liknande mål från 2007 vann facket. Arbetsdomstolen slog fast att det var fel att ge tjänstemännen på en drifts­enhet lägre löneökningar än på de företagets övriga arbetsställen.

Det var Sif som stämde Almega och företaget ALcontrol. Löneavtalet hade en bestämmelse om löne­översyn till ett värde av minst 0,7 procent av lönesumman. Facket ansåg att detta skulle beräknas på varje driftsenhet medan före­taget räknade på alla driftsenheter och gav tjänstemännen på ALcontrols driftsenhet i Malmö 0,3 procent.

Domstolen konstaterade att gamla skrivningar ersatts. Och att parterna var överens om att de gamla skrivningarna innebar att löneökningen skulle beräknas på varje driftställe – om inte de lokala parterna kom överens om något annat.

Den nya skrivningen var att löne­översynen skulle göras ”inom före­taget”. Domstolen tyckte att det var oklart och att det inte på ett tydligt sätt innebar en förändring till arbetsgivarnas ståndpunkt – att arbetsgivarna utan att komma överens med facket kan räkna ut ökningen på hela företaget och göra olika stora ökningar på de olika driftsenheterna.

Och eftersom det inte fanns någon tydlig förändring i avtalstexten ansåg Arbetsdomstolen att den gamla, mer tydliga skrivningen skulle gälla och därmed fick Sif rätt.

 

Läs också:

Flyttad pott blir AD-fall

Unionens ordförande på Ericsson: ”Partsmodellen luckras upp”