WEB_UTRIKESEfter ett hastigt sjukdomsfall hoppar den svenska socialdemokraten Marita Ulvskog in som ordförande i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

Marita Ulvskog inleder den nya mandatperioden som ordförande för sysselsättningsutskottet.  Hon kommer att vara tillfällig ordförande fram till årsskiftet.

Detta efter att den ordinarie ordföranden, Thomas Händel från det tyska partiet vänsterpartiet Die Linke, hastigt insjuknat.

Sysselsättningsutskottet hade sitt första möte i går.

– Den viktigaste frågan är jobben. Arbetslösheten, särskilt för unga, måste till varje pris bekämpas och tryckas ner, sa hon i en kommentar.

Ordförandens roll är att leda utskottets möte men också att sköta utfrågningen av den person som ska bli EU-kommissionär med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Efter EU-valet i juni har Marita Ulvskog ersatt Olle Ludvigsson som tidigare var de svenska socialdemokraternas representant i sysselsättningsutskottet.

Olle Ludvigsson sitter numera som ordinarie i ekonomi- och valutautskottet (EKON)  och suppleant industri-, forsknings- energi utskottet (ITRE) under mandatperioden som sträcker sig mellan 2014 och 2019.