Sociala problem på jobbet och organisationer som inte fungerar skapar ohälsa. Regeringen vill nu se ett nytt stöd för att bedöma riskerna på arbetsplatserna.

Kvinnor är mer sjukskrivna än män. De senaste åren har också de långvariga sjukskrivningarna ökat och det är ofta psykiska diagnoser som ligger bakom sjukdomarna.

Det är bakgrunden till att Arbetsmiljöverket nu får i uppdrag att förlänga sin satsning på att förebygga ohälsa i kvinnodominerade sektorer. Ett nytt inslag i uppdraget är att ta fram information och stöd för att bedöma sociala och organisatoriska risker på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöverket inledde sin särskilda satsning på kvinnors arbetsmiljö år 2011 och den skulle egentligen ha avslutats i år. Nu förlängs satsningen med två år, 20015-2016, till en kostnad av 30 miljoner kronor.

Hittills har satsningen inneburit kunskapsinhämtningar, information, utbildning av inspektörer och inspektioner i kvinnodominerade branscher.