ygeman

– Taxibranschen är fortfarande omogen 24 år efter avregleringen. En stor andel av företagen saknar kollektivavtal, säger Anders Ygeman.

 

Förbud mot ackordslöner för yrkesförare som kör skolbarn, gamla och sjuka.  Krav på kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor, när kommuner och landsting handlar upp taxi och färdtjänst.

Det här är två S-förslag inför valet. Anders Ygeman, ordförande i riksdagens trafikutskott, presenterade dem vid taxiplatsen utanför Arlanda Express i Stockholm tidigare i dag.

En eventuell S-ledd regering vill lägga fram ett förslag för riksdagen om att skriva in förbudet mot ackordslöner i yrkestrafiklagen.

– I dag förbjuder lagen ackordslöner vid transporter av konserver, grönsaker eller byggmaterial – men inte vid transporter av gamla, sjuka och funktionshindrade. Det är tillåtet med ackordslöner när vi transporterar det dyraste vi har, säger han.

Det tar ett tag att ändra på lagar, så till att börja med blir båda förslagen en fråga för politikerna i landstingen och en del kommuner. Anders Ygeman ska skriva till S-politikerna och uppmana dem att ställa båda kraven när de handlar upp. På sikt ska rikspolitikerna ändra på lagen. Det är planen.

Kravet på kollektivavtal kan bara ställas av dem som handlar upp – politikerna i landsting och kommuner.

– Hälften av alla resor betalas av samhället. Om samhället kräver kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, tror jag att kollektivavtal kommer att slå igenom på hela marknaden, förklarar Anders Ygeman.

De flesta taxibolag och åkerier har inte kollektivavtal i dag. Bjässen Fågelviksgruppen, som bland annat äger Taxi Kurir och Taxi 020, har inte kollektivavtal.

Transport välkomnar S-förslagen.

– Vi har länge drivit kravet att ackordslöner i yrkestrafik ska förbjudas, säger Markus Pettersson, Transports förbundssekreterare.

EU har antagit ett nytt upphandlingsdirektiv. Många anser att det öppnar för att kräva kollektivavtal vid upphandlingar. Om det stämmer visar sig när EU-direktivet har förts in i svensk lag.

– Diskussionen om man får kräva kollektivavtal har pågått länge, men i dag ställer upphandlarna inga krav alls, annat än lägsta pris, konstaterar Markus Pettersson.