Kunskapen om arbetsmiljö ska bli mer tillgänglig. Därför har ett nytt webbaserat uppslagsverk skapats där experter kan söka, och dela med sig information.

Det är Europeiska arbetsmiljöbyrån som ligger bakom satsningen och tanken är att det nya uppslagsverket ska fungera som ett Wikipedia för arbetsmiljö. Experter ska alltså kunna dela med sig av sina kunskaper om hälsa och säkerhet i arbetslivet, och kommentera och komplettera varandras forskning.

– Vi hoppas att arbetsmiljöexperterna kommer att använda det till att utbyta kunskap även mellan länder och få professionell coachning på sina artiklar, säger Müzeyyen Boztoprak, som är nätverkskordinator i Danmark, i en kommentar till satsningen.

Arbetsmiljöwikin blir på så sätt ett nytt nätverk för personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor samtidigt som arbetsgivare och fackliga organisationer lättare kan hitta information som främjar säkerheten på jobbet.

Tanken på en arbetsmiljöwiki väcktes redan 2010.

– Bakgrunden till wikin är att man kom på att man har en massa kunskap som inte når ut och därför vill man skapa en plattform där folk kunde dela sina kunskaper, säger Müzeyyen Boztoprak.

När uppslagsverket nu lanseras finns nästan 300 artiklar att läsa om allt från farliga ämnen och ergonomi till psykosociala frågor och ledarskap.

Arbetsmijöwikin hittar du här.