En målare som använt bil i jobbet ska själv stå för parkeringsavgifterna. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom i dag. En ledamot i domstolen håller inte med utan anser att målare är ett sådant jobb som i praktiken kräver egen bil, och då ska arbetsgivare ska stå för sådana utlägg.

Målaren använde egen bil till och från och i jobbet. Det fick han milersättning för enligt kollektivavtalet. Han ville också ha ersättning för parkeringsavgifter han haft, totalt rör det sig om närmare 2 500 kronor.

Nej, sa arbetsgivaren. Det finns ingen sådan skyldighet i vare sig kollektiv- eller anställningsavtal, anser man. Medan facket, Målareförbundet, anser att det finns en praxis om att arbetsgivare står för kostnader i samband med jobb.

Målaremästarnas riksförening tog saken ända till Arbetsdomstolen (AD), som i dag onsdag kom med sin dom.

Domstolen går på arbetsgivarens linje. Eftersom avtalet och verkligheten skiljer sig åt så pass mycket går det inte att tala om någon praxis. AD slår också fast att det inte finns någon skyldighet att använda egen bil till och i jobbet. Arbetstagaren är visserligen beordrad att befinna sig på den arbetsplats där det ska målas, men det står inget om egen bil i något avtal. Därför kan inte arbetsgivaren bli skyldig att betala sådant som parkeringsavgifter. Samma sak om arbetstagaren måste röra på sig under arbetsdagen i jobbet. Vill hen inte använda egen bil ska arbetsgivaren ordna förflyttningen, skriver man i domen.

Facket anser i stället att arbetet är organiserat så att målare i praktiken är beroende av egen bil. Bland annat på grund av att det är målarens skyldighet att se till att få med verktyg och skyddsutrustning till den aktuella arbetsplatsen. En utrustning som totalt väger cirka 20 kilo enligt förbundet. Ett av vittnena, en annan av bolagets målare, berättar hur hon prövade att åka kommunalt ett tag. Men att det inte fungerade utan hjälp av utomstående, och att hon nu använder egen bil.

Arbetsgivaren hävdar att det finns anställda målare utan körkort eller egen bil. Och att de har fått en sportbag av arbetsgivaren att ta med verktyg och skyddsutrustning i. Behövs bil ordnar bolaget det, säger man
Och AD konstaterar att bara för att det finns en praxis hos målare att ta egen bil, betyder inte det att arbetsgivare måste stå för kostnader som parkering. Enligt domstolen är frågan ”en klassisk intressefråga som bör lösas avtalsvägen”.

En ledamot, Håkan Löfgren, var skiljaktig i domen. Han anser att måleribranschen är organiserad så att egen bil är en förutsättning för att klara jobbet. Och att parkeringskostnader vid dessa resor är utlägg man gör i tjänsten, och därför bör bekostas av arbetsgivaren.

Målareförbundet får i och med domen stå för rättegångskostnaderna på 319 524 kronor.