I mitten av augusti kom domen mot Filipstads kommun. Enligt tingsrätten hade kommunen inte gjort tillräckligt för att få slut på de sexuella trakasserier en manlig elev utsatte en kvinnlig elev för under det sista halvåret på ett av gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att kvinnan vid flertalet tillfällen vänt sig till såväl lärare som kurator, som i sin tur vänt sig till skolans rektor.

Kommunen dömdes att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Nu överklagar Diskrimineringsombudsmannen (DO), som drivit ärendet, domen till hovrätten. DO anser att kommunen ska betala det från början yrkade beloppet på 80 000 kronor. Enligt Marie Nordström, jurist på DO, har tingsrätten inte visat tillräcklig hänsyn mot hur trakasserierna drabbat kvinnan.

– De här händelserna påverkade kvinnans arbetsmiljö under lång tid och därmed också hennes möjligheter till lärande under den sista tiden före studentexamen. I stället för att ha möjlighet att fokusera på sina studier blev hon tvungen att hantera de sexuella trakasserierna samt att vid upprepade tillfällen påtala trakasserierna för skolans företrädare, säger hon i en kommentar.

Diskrimineringsersättning ersatte skadestånd som fanns i lagen till om med 2009. Enligt förarbetena till den nya lagen var tanken att ersättning genererar högre nivåer än skadestånd. Och på så sätt ska de också verka avskräckande.

Så har det inte blivit. Arbetet har tidigare granskat ersättningarna och de ligger på samma nivåer som de tidigare skadestånden.

DO har varit kritisk till detta. Mycket hängde på två fall som överklagades ända till Högsta domstolen (HD) om just storleken på diskrimineringsersättning. I somras kom domar i de båda fallen. HD ändrade inte beloppet i något av fallen.