Mycket att göra. Lite tid och dålig uppbackning av chefen. Många känner sig stressade på jobbet. Det vill Arbetsmiljöverket göra något åt.

I dag får 26 000 arbetsgivare i hela landet ett brev från Arbetsmiljöverket med information om arbetsrelaterad stress. Tvåtusen av dem kommer också att inspekteras av myndigheten under tre veckor i oktober.

– Arbetsgivaren behöver undanröja riskerna för stress på samma sätt som kemiska risker eller farliga maskiner. Men för det krävs kunskap om vilka förhållanden som kan ge upphov till stress just hos dem, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Förutom brevet och inspektionerna har Arbetsmiljöverket också tagit fram en webbutbildning om stressen och vilka symtom som den ger, samt ett självskattningsverktyg för att förebygga arbetsmiljöproblem.

För att minska den jobbrelaterade stressen kan arbetsgivaren tydliggöra arbetsuppgifter och roller, minska arbetsmängden, uppmuntra samarbete och ge tid till eftertanke.

– En frisk arbetsplats har balans mellan krav och resurser för att utföra arbetet. Om obalans och hög arbetsbelastning får fortgå, kan den bli ohälsosam, säger Britt-Marie Henriksson.

Kampanjen mot arbetsrelaterad stress är gemensam i EU. I Sverige är temat för den Europeiska arbetsmiljöveckan i oktober att friska arbetsplatser förebygger stress. Då ska resultaten från inspektionerna redovisas.

Att stress är ett utbrett problem i de flesta länder visar en undersökning från Europeiska arbetsmiljöbyrån.  Hälften av arbetstagarna i Europa uppger att det är vanligt med stress på deras jobb, och fyra av tio tror inte att arbetsgivarna vet hur de ska förebygga stressen.

Läs mer om stress på jobbet på kampanjens hemsida.