Socialdemokraterna har inte bestämt sig om allmän visstidsanställning. Partiet vill dock begränsa möjligheterna att anställa folk tillfälligt.

– Vi vill se över visstidsanställningarna. Det ska inte gå att stapla korta anställningar på varandra, utan det ska vi begränsa. I den översynen kommer vi att ta ställning till allmän visstid, sa Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven i samband med att partiet presenterade sitt valmanifest i dag.

För många av LO:s förbund är anställningsformen allmän visstid en het fråga. Facken vill ha bort den.

I Socialdemokraternas valmanifest upptas drygt två sidor av arbetsmarknadsfrågor. Där står bland annat att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

– Det ska vi uppnå dels genom att arbeta för ett socialt protokoll i EU, dels genom att svenska kollektivavtal ska gälla. Vi ska ha ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att de som kommer hit ska ha bindande anställningsavtal och inte som nu när lönen kan ligga långt under det som står i anställningsavtalet, förklarade Stefan Löfven på pressträffen.

I valmanifestet skriver Socialdemokraterna om lönediskriminering och att årliga lönekartläggningar ska genomföras. Liksom facket vill S att heltid ska vara norm.

– Våra företrädare i Sveriges kommuner och landsting ska erbjuda facken nationella kollektivavtal med heltid som norm, sa Stefan Löfven.

Och han sa också att socialdemokrater som är arbetsgivarföreträdare i SKL ska arbeta för att få bort delade turer.

I manifestet skriver S att arbetsmiljöarbetet ska stärkas och det ska ske genom att backa upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet, tillsynsarbetet och arbetslivsforskningen.

S vill höja taket i a-kassan så att den som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden får 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Det motsvarar 910 kronor om dagen. På presskonferensen förklarade Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson att högsta dagpenning enligt förslaget ska sänkas till 760 kronor om dagen efter tre månaders arbetslöshet.

S vill också reservera en tredje månad för vardera förälder i föräldraförsäkringen. Det beskrivs som ett steg mot ett mer jämlikt uttag av föräldraledigheten.