LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tycker att Socialdemokraternas valmanifest visar att partiet vill ha ett annat och bättre samhälle än allianspartierna.

– Jag är väldigt glad att valmanifestet visar på stora skillnader i politiken. Alliansen har ett reformutrymme på 13 miljarder medan Socialdemokraterna vill använda 40 miljarder. Socialdemokraterna ser mer offensivt på politiken. Och inriktningen i Socialdemokraternas valmanifest är också bra, säger LO-ordföranden.

Han jämför regeringens och Socialdemokraternas politik och han pekar på att S tänker höja a-kassan, vilket inte allianspartierna har med i sitt gemensamma program. Borgarna vill dubbla tiden för provanställning från sex till 12 månader medan Socialdemokraterna tänker göra heltiden till norm för de anställda i kommuner och landsting samt införa begränsningar när det gäller tillfälliga anställningar.

– Det är stora skillnader. Jag tror att det får fler LO-medlemmar att rösta på Socialdemokraterna.

Han är inte nöjd med höjningen av a-kassans tak till 910 kronor, men det är ett steg i rätt riktning och kommer att ge medlemmar i LO-förbund som Handels och Hotell och restaurang mycket bättre trygghet.

– A-kassan är inte färdig. Taket ligger inte på rätt nivå. Det behöver komma upp en bra bit över tusen kronor för att alla våra grupper ska få 80 procent av sin tidigare lön, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Många LO-förbund vill ha bort anställningsformen allmän visstid och LO:s ordförande säger att den skapar en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel och att den måste bort. S vill utreda frågan samtidigt som partiet vill begränsa möjligheterna att stapla tillfälliga anställningar på varandra.

– Det bästa är om vi kan reglera allmän visstid i våra kollektivavtal för då äger vi frågan själva.

I sitt valmanifest lyfter Socialdemokraterna framför allt fram två saker. Det är en omfattande satsning på skolan med bland annat obligatorisk gymnasieutbildning och 90-dagarsgarantin för att få unga i arbete eller studier. LO:s ordförande är positiv till båda.

– Det handlar om att lägga sex miljarder på att få bort ungdomsarbetslösheten. Det ger mig bilden av ett annat samhälle. Vi ska hjälpa alla att komma in på arbetsmarknaden. Det är väldigt bra, säger han.

Även om Karl-Petter Thorwaldsson är entusiastisk över Socialdemokraternas valmanifest så är det några saker han inte är helt nöjd med.

– Vi vill mer. Vi vill satsa mer på att stimulera byggandet och vi vill lägga mer resurser på infrastrukturen.

I november förra året kom LO och Socialdemokraterna överens om tio punkter för att få bättre ordning på arbetsmarknaden. Bland punkterna finns bland annat att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige, krav på kollektivavtal ska kunna ställas vid offentlig upphandling och en lag om huvudentreprenörens ansvar. Allt det där löper på fint tycker Karl-Petter Thorwaldsson. Enda problemet han kan se är att Socialdemokraterna inte kommer överens med Miljöpartiet om arbetsmarknadsprövning – som innebär att de lokala parterna har möjlighet att säga ifall det finns ett behov av arbetskraft från andra länder.

För LO har kravet på att begränsa vinsten i välfärdsföretag varit viktigt. Karl-Petter Thorwaldsson tycker att facket får allt mer gehör för sin inställning.

– Undan för undan blir vi överens. Nu ställer partiet upp på att det ska finnas ett kommunalt veto för etablering av nya företag och att ett företag måste nå kvalitetskraven innan man får ta ut vinst.