Medlingsinstitutets nya siffror om lönerna bekräftar det som fackligt folk på arbetsplatserna redan vet. Det är svårt att få ut några kronor extra lokalt.

– Det är inte jättelätt att få ut något mer i lokala förhandlingar, säger Bo Enegren, analytiker på Medlingsinstitutet.

Enligt Medlingsinstitutet ökade lönerna för LO-folk med 2,9 procent och för tjänstemän med 2,7 procent under första halvåret i år. Under hela 2014 räknar Medlingsinstitutet med att lönerna kommer att öka med mellan 2,8 och 2,9 procent för alla anställda.

Medlingsinstitutet räknar med att kollektivavtalen ger mellan 2,0 och 2,2 procent. Därmed ser det ut som om löntagarna får drygt en halv procent mer än avtalen. Men lönestatistik är ingen exakt vetenskap. Bo Enegren varnar för att en del av löneökningen kan vara en statistisk synvilla.

En kategori sticker ut i statistiken. Det är LO-folk i privat vård och omsorg. Deras löner minskade med 0,3 procent under 2013 och har bara ökat med 1,7 procent hittills i år.

Men enligt Bo Enegren går det inte att dra några slutsatser om enskilda branscher under enstaka år. Underlaget är för bräckligt.