Skolskjutsarna och handikapptransporterna måste rulla även vid en laglig strejk eller lockout. Däremot är det  tillåtet att sluta köra vid en vild strejk.

Sveriges Kommuners och Landstings inköpscentral i Stockholm ställde kravet vid en upphandling åt tre kommuner – Nacka, Täby och Vaxholm.

Samtrans skol- och handikapptransporter överklagade till förvaltningsrätten – och förlorade, skriver tidningen Transportarbetaren. Taxi 020 och Sirius omsorg, som vann upphandlingen, ska leverera även om det blir strejk.

– Det innebär att det blir en fördel att inte ha kollektivavtal. Jag tycker att det är käpprätt åt skogen, säger Jan Pelli, vd för Samtrans.

Domen kom den 16 april. Den 6 maj överklagade Samtrans till kammarrätten. Den 23 maj beslutade rätten att inte ta upp målet.

Orsaken är att upphandlingen redan var klar. SKL:s inköpscentral har tecknat avtal med Taxi 020 och Sirius omsorg. Därmed var Samtrans inte längre part i målet.

Kravet på leverans även vid en avtalsenlig konflikt verkar vara nytt. Jan Pelli såg det för första gången i samband med upphandlingen i Nacka, Täby och Vaxholm. Sedan dess har fler kommuner i Stockholms län följt efter.

– Varje gång vi har sett kravet har vi markerat. I de senaste upphandlingarna har vi lyckats få förändringar i anbudsunderlagen, berättar Jan Pelli.

Samtrans har inte kollektivavtal. Av de tre bolagen är det bara Sirius omsorg som har tecknat kollektivavtal.

– Hela branschen jobbar för fler kollektivavtal och bra förutsättningar för förarna. Vi tittar på att införa kollektivavtal i hela Samtrans-koncernen. Då kommer det här som ett slag i ansiktet, tycker Jan Pelli.

Gabriella Lundin är regionchef på SKL:s inköpscentral i Stockholm. Hon formulerade avtalsvillkoren i samråd med Nacka, Täby och Vaxholm. Det är första och hittills enda gången hon har använt villkoret om leverans vid även strejk.

– Det är ömsesidigt. De får betalt av oss även om det blir strejk i skolan. Om de utsätts för konflikt måste de leverera ändå. Vi måste skjutsa ungarna till skolan. Så enkelt är det, säger hon.

Samtrans hörde av sig inför upphandlingen och ifrågasatte strejkvillkoret.

– De tyckte att det skulle bli för dyrt. De sa inget om strejkrätt och kollektivavtal, konstaterar hon.

I förvaltningsrättens dom står det inte ett ord om strejkrätt. Här är det lagen om upphandling som prövas. Domstolen kommer fram till att det är lagligt att kräva leverans även vid avtalsenlig konflikt.

– Avtalsvillkoret är sakligt motiverat, står det i domen.

De tre kommunerna hävdar att taxibolag anlitar en massa underentreprenörer. Samtrans anlitar ungefär 180. Om det blir strejk någonstans ska andra underentreprenörer ta över och se till att trafiken rullar. Det resonemanget köper domstolen.

Samtrans hävdar att ett trafikstopp på grund av strejk skulle kosta 400 000 kronor om dagen till att börja med – följt av skadeståndskrav. Domstolen tror inte att en strejk eller lockout skulle stoppa körningarna.

En avtalsenlig konflikt föregås av varsel. Det ger bolaget tid att planera. Därmed är en strejk ingen orsak att sluta köra. En vild strejk kan däremot komma utan förvarning. Därmed kan bolaget inte åläggas att köra.

Erik Edström är upphandlingsjurist på SKL Kommentus Inköpscentral.

– I det här fallet gäller det samhällsviktiga transporter. Det är väldigt viktigt att de blir utförda. Därför ville man ha ett avtalsvillkor som gör att transporterna blir prioriterade, säger han.

Det här var första gången som han stötte på kravet om leverans även vid avtalsenlig konflikt.

– Jag tror inte att det är särskilt vanligt. Vi har inte med kravet i våra mallar för standardavtal. Där är står att arbetskonflikt befriar leverantören från att följa avtalet, berättar Erik Edström.

Upphandlingar påverkar LO-medlemmarna i allra högsta grad. Det vet buss- och taxiförare, städare och undersköterskor – för att nu räkna upp några yrkeskategorier.

Men i domstolarna får inte facket vara med.

– Vi är ingen part, men jag tycker att det är konstigt att domstolen lägger sig i förhållanden mellan parterna. Och det är ett märkligt påstående att ett bolag kan lägga ut jobb på underentreprenörer under en pågående konflikt. Bolagen kan naturligtvis göra vad de vill under en konflikt, men då får de vara beredda att ta konsekvenserna i form av upptrappning från fackets sida, säger LO-juristen Sofi Rehnström.