Parterna i lärarkonflikten i Norge har enats om en lösning och därmed är strejken över. Tvisten har gällt lärarnas arbetstider.

Avtalet som kommunernas intresseorganisation KS och lärarfacken enats om innebär att frågan hur mycket av lärarnas arbetstid som ska vara förlagd till skolan i första hand ska lösas lokalt, i andra hand genom medling på kommunnivå. Om enighet inte kan nås då gäller den tidigare ordningen.

Över 100 000 elever vid fler än 200 skolor drabbades av strejken som inleddes den 11 juni. Skolorna öppnar igen på tisdagen.

Chefen för KS är inte helt nöjd med avtalet:

– Vi skulle gärna vilja ha ett annat slags resultat, men vi anser fortfarande att närvaron är en viktig punkt, säger Gunn Marit Helgesen till NTB.

Samtliga tre lärarfack rekommenderar avtalet för sina medlemmar. Strejken har varit tuff men nödvändig, konstaterar Utdanningsforbundets ledare Ragnhild Lied.

– Avtalet är betydligt bättre än det vi sade nej till i maj, i synnerhet i fråga om arbetstid där KS tvingades till reträtt. Vi är likväl inte helt nöjda och anser att avtalet på några punkter är sämre jämfört med dagens avtal, säger Anne Finborud, ledare för Skolenes landsforbund.

Enligt KS var omsorgen om eleverna den viktigaste anledningen till att man ville komma ur det låsta läget.