Finska experter talar nu om massarbetslöshet och varnar för en ännu dystrare höst. I övriga Europa är trenden motsatt, andelen arbetslösa sjunker sakta.

Sakta, sakta återhämtar sig arbetsmarknaden i EU-länderna. Men för Finland ser det mörkt ut.

– Vi kan nu tala om en massarbetslöshet, säger arbetsmarknadsexperter till finsk media.

Landet går därmed emot den övriga trenden på EU:s arbetsmarknad som är en långsamt sjunkande arbetslöshet.  I 22 av EU:s 28 länder sjunker den jämfört med för ett år sedan medan den stiger i endast tre länder, Luxemburg, Italien och Finland.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat var arbetslösheten i Finland 8,7 procent i juli i år. Förra året var den samma månad 8,1 procent.

De finska experterna har heller inga muntra besked att komma med. Landets ekonomi går knackigt och det spås bli ännu mörkare på arbetsmarknaden i höst. Enligt FFC, finska LO, så har antalet arbetslösa inte varit så stort sedan millennieskiftet.

Storföretag som Valio, Fazer och Itella har deklarerat att det är nedskärningar på gång och andra företag är inte heller intresserade av att anställa.

– Tidigare har företag ofta haft lite mera personal i väntan på bättre konjunkturer. Nu när de dåliga tiderna bara fortsätter och fortsätter saneras den här extra bemanningen bort så att företagen har precis så mycket personal som behövs för att sköta arbetet, säger Pekka Tiainen, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet, till svenska Yle.

Trenden i övriga Europa är en långsam förbättring av arbetsmarknaden. 10,2 procent var arbetslösa i juli i år, vilket är 0,7 procentenheter lägre än samma månad förra året. I euroländerna är 11,5 procent arbetslösa vilket också är några tiondelar lägre än förra året.

Fortfarande är det Grekland och Spanien som toppar arbetslöshetslistan med 27,2 respektive 24,5 procent medan Österrike och Tyskland hamnar längst ned med 4,9 procent.

De länder där andelen arbetslösa sjunker snabbast är Ungern, Portugal, Kroatien, Spanien och Irland.

 

Arbetslösheten i EU

(procent)

Grekland 27,2*

Spanien 24,5

Portugal 14,0

Italien 12,6

Frankrike 10,3

Finland 8,7

Sverige 7,9

Danmark 6,6

Tyskland 4,9

Österrike 4,9

Källa: Eurostat. Statistiken är säsongsrensad och gäller för juli 2014 utom i * Grekland där statistiken avser maj 2014.