– Uppgivenhet och hopplöst sprider sig bland Sveriges unga. Vi riskerar att få en generation utan framtidstro. Arbete, praktik och utbildning åt unga är den bästa framtidsinvesteringen Sverige kan göra, anser Stefan Löfven. Foto: Henrik Montgomery

 

 

50 000 nya jobb, praktikplatser och utbildningsplatser för ungdomar under 25 år. Det är ”vårt viktigaste vallöfte” sa Stefan Löfven när han presenterade S-förslaget om 90-dagarsgarantin för unga tidigare i dag.

– Om jag får förtroendet att leda landet blir den nya regeringens första politiska beslut att införa garantin. Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i arbetslöshet, förklarade han.

Ungdomsgarantin kostar sex miljarder om året. Den omfattar ungefär 50 000 unga under 25 år som har gått arbetslösa i minst tre månader. Pengarna ska gå till detta:

• 13 000 nya utbildningsplatser. Unga ska få chansen att läsa in gymnasiet inom vuxenutbildningen.

• 32 000 traineejobb i offentlig sektor. Det innebär både arbete och utbildning. För arbetstiden ska ungdomarna få lön enligt kollektivavtal. Den vanligaste mixen är 75 procent och 25 procent utbildning, men exakt hur det ska se ut på varje arbetsplats bestäms lokalt.

• 20 000 av dessa 32 000 jobb hamnar i äldreomsorgen och 5 000 inom vården. S ska återkomma med besked om var de återstående 7 000 jobben ska hamna.

• 5 000 jobb ska skapas i privat sektor. Det är åtminstone vad S räknar med. För att nå målet krävs att kommuner och landsting ställer krav när de handlar tjänster av det privata näringslivet.

Offentlig upphandling beräknas kosta 600 miljarder om året. Än så länge går upphandlingarna nästan enbart ut på att pressa priset så mycket som möjligt. Det är i undantagsfall som kommuner och landsting kräver att det vinnande företaget ska erbjuda arbetslösa jobb.

Först på senare år har några kommuner börjat ställa krav på jobb vid byggupphandlingar. Det rör sig om förorter i miljonprogrammet med hög arbetslöshet, som Vivalla i Örebro. Kravet på byggföretaget är att låta arbetslösa ungdomar vara med och bygga om sin förort.

I dag är detta undantag. Socialdemokraterna vill att det ska bli regel. Inte minst det nya EU-direktivet, som ännu inte har implementerats i svensk lag, har gett råg i ryggen. Det ger möjligheter för upphandlarna att ställa sociala krav.

Men Konkurrensverket har länge satt skräck i kommunpolitikerna. Många har levt i tron att minsta lilla – utöver kravet på lägsta pris – slutar i domstol. Då blir det dyrt, krångligt och försenat.

Nu vill Socialdemokraterna att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska visa vägen. De lovar också att staten ska ställa krav på jobb åt unga. Om de håller löften borde det bli ett och annat jobb. Staten handlar upp för 120 miljarder om året.

Ungdomsgarantin är ännu en av punkterna på Socialdemokraternas valmanifest. Nu presenterar S och alliansen sina valmanifest bit för bit. En nyhet om dagen ska ge största möjliga publicitet.

16 dagar före valet är hela innehållet fortfarande okänt.

 

 

Exemplet Vivalla:

”Förorten får en jobbchans”