– Det är konstigt att läsa om en arbetsgivare som pekar med hela handen. Det ser ut som ett desperat försök att vända opinionen inför valet, säger Jonas Forslind, ombudsman hos Seko Sjöfolk.

Det gäller ett internt nyhetsbrev till de anställda på Strömma. Det är skrivet på engelska och tackar för bra arbete under sommaren. Brevet är undertecknat av vd Jan Larsén, som beskriver de två skatteförslagen som orosmoln efter en bra sommar.

Jan Larsén skriver att bolaget skulle förlora x miljoner kronor och bli tvunget att rationalisera. Slutklämmen är att de anställda noga ska undersöka var de olika partierna står när det gäller restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga och rösta klokt i valet i september.

Sekos Jonas Forslind säger att många på Strömma har säsongsjobb:

– Jag uppfattar det som att företaget säger tack för säsongen och vill ni komma tillbaka så måste ni rösta på alliansen, säger han.

Jonas Forslind tror inte att momssänkningen och den sänkta arbetsgivaravgiften givit några fler jobb. Seko har gjort stickprov på några av fartygen och där syns ingen ökning av antalet anställda. Seko har också tittat på företagets bokslut och mellan 2011 och 2013 minskade antalet anställda på Strömma från 557 till 486 personer.