Facket märker hur ett hårdare arbetsklimat ökar den psykiska ohälsan. Cheferna och de anställda har olika bild av vad man kan prata om på medarbetarsamtalen.

Att den psykosociala ohälsan innebär lika stora problem som den fysiska i dag, det skriver Martin Miljeteig under på. Han är central arbetsmiljöombudsman på Transport.

– Den typen av ärenden har ökat. Verksamhetsförändringar, upphandlingar och företag som drar ner innebär en psykosocial fara.

När folk sägs upp kommer den psykiska ohälsan som ett brev på posten. Att klimatet hårdnat märker Martin Miljeteig bland annat på att det är svårare med kommunikationen mellan arbetsgivare och skyddsombud.

– Det är större tolerans på ett sätt. I dag kan du säga att du går i KBT, kognitiv beteendeterapi, och folk reagerar inte. Men om vi hade fått en bättre tolerans, då borde de här ärendena minska eller hur?

Transport organiserar renhållningsarbetare, ett tungt jobb med många intressenter som påverkar arbetsmiljön: kommuner, upphandlare, producenter och fastighetsägare.

– Det gör det stökigt att lösa och förebygga arbetsmiljöproblem. Men jag förutsätter att arbetsgivaren anpassar arbetsförhållandena till individens förmåga, säger Martin Miljeteig.

Chefer i kommuner tycker ofta att de kan psykisk ohälsa. De har verktyg att arbeta internt med det. De har system som varnar vid upprepad korttidsfrånvaro och medarbetarenkäter. Men de glömmer mjukvaran, menar Selene Cortes som utbildar för kampanjen Hjärnkolls räkning:

selenecortesliten– Hur ska en medarbetare kunna prata om psykisk hälsa med en chef som hen knappt träffar i vardagen? Hur har man ett sådant samtal som varken blir tassande eller kränkande?

Synen på det återkommande medarbetarsamtalet skiljer sig åt. Enligt medarbetarna går det inte alls på djupet. Rädslan är påtaglig för utebliven lönehöjning och utveckling eller att nedprioriteras vid en omstrukturering.

– Cheferna överskattar grovt medarbetarsamtalet. Det krävs oerhört mycket förarbete för att det ska vara möjligt att ta upp psykisk ohälsa utan att riskera konsekvenser.

Ulla Cadwalader, personalchef i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm, tycker att det kan vara skönt för anställda att inte blanda in chefen. Då är företagshälsovården bra.

Och visst kan det finnas svårt sjuka män­ni­skor i arbetsgruppen utan att chefen vet om det, säger Selene Cortes.

– Ofta syns inte psykisk sjukdom. Men kunskapen om att förebyggande arbete lönar sig ekonomiskt behöver öka. Det förebyggan­de ska vara en självklar del i vardagen och på alla organisationsnivåer för att ge resultat.