Trodde du att fas 3 har bytt namn till sysselsättningsfasen?

Så är det inte, även om redan dåvarande arbetsmarknadsministern Hillevi Engström försökte lansera det nya ordet redan 2011.

Men nu ska f-ordet bort. Arbetsmarknadsdepartementet lägger fram ett förslag om namnbyte. Fas 3 ska bli sysselsättningsfasen – men inte förrän den 1 januari 2016.

Då ska nya regler för jobb- och utvecklingsgarantin träda i kraft, enligt förslaget. Arbetsmarknadsdepartementet ser över reglerna som styr Arbetsförmedlingens verksamhet.

Ytterligare ett inarbetat fas 3-begrepp ska bort. Anordnarbidraget, det där bidraget på runt 5 000 kronor per deltagare och månad till fas 3-anordnare, döps om. I fortsättningen ska det heta ekonomiskt stöd. Ordet bidrag ska vara reserverat för bidragslinjen.

Det återstår att se om förslagen blir verklighet. Den 14 september är det val. De fyra oppositionspartierna, inklusive Sverigedemokraterna, vill ha bort fas 3. S, V och MP lovar att beslutet om att avskaffa fas 3 ska tas snabbt av en eventuellt ny regering.

• Trögt ändra på inarbetat namn