Det blev ingen fällande dom för dödsolyckan på Hedlunda industrier 2011. Tingsrätten friade både företaget och dess arbetsmiljöansvariga.

I november 2011 klämdes en arbetare ihjäl på Hedlunda industrier i Lycksele. Utredningen av olyckan visade att skyddsanordningar som ljusbommar och stängsel saknades runt delar av linjen där olyckan inträffade. En del säkerhetsgrindar hade också manipulerats så att de inte fungerade.

Åklagaren åtalade företaget, dess vd och en arbetsmiljöansvarig och krävde drygt två miljoner kronor i företagsbot.

Lycksele tingsrätt som avgjort fallet valde dock att fria samtliga åtalade. Enligt tingsrätten hade de två åtalade förvisso ett arbetsmiljöansvar, men ansvar hade också delegerats till arbetsledarna i fabriken, uppger tidningen Dagens Arbete.

Bristerna som orsakade olyckan låg utanför de två åtalades ansvarsområde. Tingsrätten anser också att det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget i stort fungerat bra och uppfyllt gällande krav, och därför frias de båda åtalade. När de frias faller också anklagelsen mot företaget, som slipper betala den krävda företagsboten.

Hedlunda industrier var en underleverantör till Ikea och ingår numera i Ikea Industry Group.