Martin Klepke webbledartopp

I veckan upprepade Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet inte tänker stödja en regering som gynnar vinstuttag.

Borgerliga debattörer förutspår därmed ett kommande kaos vid en rödgrön valvinst. Det är naturligtvis tämligen överdrivet. I stället är nog de flesta ganska säkra på att dagens orimliga vinstuttag av våra skattepengar  ska börja monteras ned vid ett regimskifte.

Det Sjöstedt sa var att de första stegen mot att ta bort vinstuttag måste finnas med i höstens budget för att få Vänsterns stöd.

Ingen behöver därför vara orolig för att vinstuttag blir ett tomt kapitel i en kommande rödgrön budget, även om det nog är en borgerlig önskan att även en rödgrön regering skulle fortsätta blunda för riskkapitalbolagens miljarduttag av de skattepengar vi betalar till skolor och vård.

Socialdemokraterna föreslår bättre insyn i vinstsyftande välfärdsföretag och större beslutandemakt för kommuner och landsting vid nyetableringar. I dag torsdag presenterar de en första åtgärd för att hindra att lärare sparkas och att de skattepengar som de vinstsyftande bolagen får för att anställa lärare i stället förvandlas till övervinster i skolbolagen.

Miljöpartiet har å sin sida tagit ett skarpt kongressbeslut mot vinstuttag. Partiledningen har sedan kongressen visserligen gjort sitt bästa för att glömma detta beslut, men i realpolitiska förhandlingar efter valet är det knappast troligt att MP-toppen försöker köra över både V, S och ett eget kongressbeslut.

Att de första legitima stegen för att stoppa dagens orättfärdiga utflöde av svenskarnas skattepengar kommer att tas vid en rödgrön seger torde vara självklart.

Hur stora steg som tas blir en fråga för realpolitiska förhandlingar efter valet.