Även kommun- och landstingsanställda får nu flytta det kapital de har sparat in till tjänstepensionen.

Den 1 september införs flytträtt för en dryg miljon anställda och tidigare anställda som tjänat in kommunal tjänstepension. Hittills har de bara kunnat välja förvaltare och sparform för de pengar som avsätts för pensionen framåt i tiden, men snart kan de alltså flytta allt kapital de har sparat ihop under sina år i kommunal tjänst.

– Flytträtten innebär en viktig förstärkning av pensionsspararnas konsumentmakt, säger Ossian Wennström, förhandlare för AkademikerAlliansen.

Den sparare som är missnöjd med sitt pensionsbolag sitter inte längre fast, utan kan rösta med fötterna. Och den som har sitt sparande splittrat på flera bolag kan samla pengarna hos en enda förvaltare, för att få bättre överblick.

– Fyra-femhundra sparare har anmält sitt intresse för flytt redan innan möjligheten har öppnats, säger Henrik Persson, vd för Pensionsvalet, en av de två valcentraler som hanterar de kommunala tjänstepensionerna.

Hur många som kommer att vilja flytta sitt sparande går dock inte att veta på förhand. En jämförelse med de privatanställda, som har flytträtt sedan tidigare, kan ge en fingervisning. Första kvartalet i år genomförde 4 738 privatanställda arbetare en flytt inom Avtalspension SAF-LO.

Pensionsvalet tar ut en avgift på 240 kronor plus moms för varje flytt av det försäkringsbolag som spararen flyttar från. Sedan får bolaget i sin tur ta ut den avgift det anser sig behöva av spararen.

För att flytta sina pengar behöver spararen en e-legitimation. Flytten görs på pensionsvalet.se eller valcentralen.se. Från och med den 1 oktober finns också möjligheten att kontakta Pensionsvalet och flytta pengarna manuellt.

De flesta LO-medlemmar som berörs av flytträtten har tjänstepensionen KAP-KL.