annelijordahlAnneli Jordahl, välkänd författare och litteraturkritiker, slår ett slag för uppvärdering av arbetaryrken i LO:s senaste kampanjfilm, ”Sverige kan bättre”.

Hela samhällsutvecklingen stannar upp om de vanliga jobben inte utförs, menar hon och betonar vikten av att de uppmärksammas och får ett erkännande.

– Sedan jag växte upp på 1970-talet har tågan eller känslan av stolthet bland människor med vanliga yrken förändrats eller kanske kan man säga försvagats. Då hade till exempel frisör eller vårdarbete en klang av status. Det var lite tjusigt.

Hur ska den högre statusen för arbetaryrken åstadkommas?

– Jag tror på en renässans för arbetaryrken. En reaktion på den tydliga eran av individualism och medelklassifiering som vi upplevt under flera decennier kan redan märkas. I arbetslivet är naturligtvis högre lön en tydlig signal om uppgradering och förändring.

Menar du alla arbetaryrken eller är det några särskilda grupper du tänker på när du talar om behovet av statushöjning?

– Egentligen pratar jag i generella termer. När jag växte upp var det exempelvis status att arbeta inom vården eller förskolan. Det kan det bli igen.

Handlar det främst om offentliga erkännanden eller handlar det om högre löner?

– Det handlar om båda. Inte minst handlar det om att arbetare som begrepp återfår sin plats i offentligheten. Journalisterna är därför en viktig grupp. Om de inte uppmärksammar skillnader mellan arbetarklassen och medelklassen fördröjs och försvåras den här processen.