– Det är första gången jag är ledamot med rösträtt, så det känns kul för mig.

Vilka frågor tycker du är viktigast?

– Jag är ungdomsansvarig i avdelning 1 i Stockholm så jag brinner för ungdomsfrågorna. Vi har skrivit en motion om att vi borde starta ett ungdomsforum för våra unga medlemmar.

Vad tycker förbundsstyrelsen om det?

– De säger att initiativet borde tas ute i avdelningarna, men oavsett om motionen går igenom eller inte så är det viktigt att frågan kommer upp och diskuteras på förbundsmötet. På så sätt kan den spridas till alla avdelningar i landet.

Av sammanlagt 60 ombud är ni två kvinnor, hur ser du på mansdominansen?

– Det är jättetråkigt att inte fler tjejer är med. Varje år säger man att det borde vara fler, och vi får ju också allt fler kvinnliga medlemmar, men så ser det ändå ut så här.

Vad beror det på, tror du?

– Jag vet inte riktigt, men det är nog så att kvinnor har det svårt att ta sig fram, helt enkelt.

En av motionerna handlar om att starta ett kvinnligt nätverk för målare, kan det vara ett sätt att förändra?

– Jag tycker att det är en jättebra tanke. Vi har faktiskt haft ett sådant nätverk i avdelning 1. Det är bara synd att det inte finns kvinnor från alla avdelningar med på förbundsmötet, eftersom det oftast är kvinnor som startar sådana nätverk. Jag hoppas att vi säljer in idén så bra att de manliga ombuden tar med sig den hem och så att alla avdelningar kan starta sådana nätverk.

FOTNOT: Målarnas förbundsmöte hålls årligen och är förbundets högsta beslutande organ. I år hålls det den 28–29 augusti på Rönneberga kursgård i Stockholm.