Foto: Anders Wiklund

Foto: Anders Wiklund

Säkerheten har blivit god i bowlinghallarna. De tidigare bristerna, som samtliga hallar i Sverige hade, har i stort sett åtgärdats, enligt Arbetsmiljöverket.

Under 2011 och 2012 inspekterade Arbetsmiljöverket landets samtliga bowlinghallar för att se om de uppfyllde säkerhetskraven i ett direktiv som är gemensamt i hela EU. Inspektionen visade att ingen hall höll måttet.

Det stora problemet var att rörliga maskindelar saknade skydd, vilket kunde orsaka allvarliga skador, i första hand för underhållspersonal, men också för bowlare. Bowlingmaskiner har också orsakat flera dödsolyckor i Europa.

När hallarna åter inspekterades i år var resultatet betydligt bättre. 260 av de totalt 271 bowlinghallarna hade åtgärdat säkerhetsbristerna. Det innebär att 96 procent följt Arbetsmiljöverkets krav, och de som inte gjort det har antingen fått en förlängd åtgärdstid eller lagts ned.

– Genom att vi har inspekterat alla hallar i Sverige har vi höjt säkerhetsmedvetandet bland hallägare och Sveriges bowlinghallars förbund. Det kommer att skydda både personal och kunder från att fara illa, säger Monica Torgrip, enhetschef på AV, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har också skrivit 33 marknadskontrollrapporter, vilket innebär att myndigheten ställer krav på tillverkarna av bowlingmaskiner. En av de stora tillverkarna har också fått ett försäljningsförbud och krav på att de ska åtgärda problemen i redan sålda maskiner.