Det nya sjukförsäkringssystemet skulle minska sjuktalen. Det blev tvärtom. Sjuktalen ökar.

– I dag är siffrorna högre än när reformen infördes 2008, säger Kjell Rautio, utredare på LO.

Sedan de hårdare reglerna infördes 2008 har 86 000 personer utförsäkrats. 9 000 har utförsäkrats för andra gången, enligt de senaste siffrorna från april i år.

Sjuktalen minskade mellan 2002 och 2010. Då vände det. Kjell Rautio tror att det beror på att sjukförsäkringsreformen slog igenom fullt ut detta år.

– Tanken med reformen är att människor kommer i arbete snabbare om de utsätts för ekonomisk press. Men man blir inte friskare av att bli fattigare.

Av de utförsäkrade är drygt hälften tillbaka i sjukförsäkring efter tre månader på Arbetsförmedlingen. Bara var tionde fick jobb, i åtta fall av tio subventionerade jobb.

16 000 av 86 000 har ramlat ut ur systemet, enligt Dagens Arena. Varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan vet hur de försörjer sig. Rimligen blir många försörjda av familjen.

I runda tal är två av tre utförsäkrade kvinnor. Var femte utförsäkrad är medlem i Kommunal, enligt förbundets genomgång av siffrorna för 2010. Åtta av tio utförsäkrade kommunalare drabbades ekonomiskt. En rapport från Kommunal visar att 36 procent förlorade minst 5 000 kronor i månaden. Ytterligare 27 procent förlorade minst 2 500 kronor i månaden.

Det här är själva tanken med reformen. Ekonomisk press ska göra att folk kommer i arbete tidigare.

Nio års forskning om 570 patienter med utmattningssyndrom på Institutet för stressmedicin i Göteborg visar på motsatt effekt.  Tidig återgång till arbete kan leda till längre sjukskrivning. Långa sjukskrivningar är nödvändiga för den här patientgruppen.

– Allt fler sjukskrivs för stressrelaterade sjukdomar. Ekonomisk press blir ytterligare ett stressmoment som gör dem sjukare, uppger Kjell Rautio.

Många fackförbund har kompletterande försäkringar vid sjukdom. Sjuka medlemmar får ytterligare några kronor ovanpå sjukersättningen. Ersättningen är kopplad till sjukpengen. Den som blir utförsäkrad blir också av med den kompletterande ersättningen.

Ingen lär ha missat att det nya sjukförsäkringen har utlöst en hel del protester. Varje gång hamnar regeringen under attack. Ibland blir följden en större eller mindre reträtt. Det har i sin tur skapat större rättsosäkerhet, enligt Kjell Rautio.

– Vi har fått luddiga och svårtolkade undantag. Till och med experterna har svårt att reglerna. Det är förödande för tilltron. Vem litar på en försäkring som fungerar som ett lotteri.