Sverige lyfts fram som ett skräckexempel då norska LO varnar för ett regeringsförslag som kraftigt kan öka andelen osäkra anställningar i landet.

– Vi protesterar kraftigt mot förändringarna regeringen vill göra, säger Jenny Ann Hammerø, informationschef på norska LO.

Den borgerliga regeringen i Norge vill göra stora förändringar i arbetsmiljölagen, som kan sägas motsvara vår lag om anställningsskydd. Förslaget är ute på remiss fram till den 25 september. Redan nu har dock facken i Norge reagerat kraftigt.

Det som uppmärksammats mest hittills är den ökade möjligheten att göra tillfälliga anställningar.

I dag måste norska arbetsgivare som tar in vikarier kunna peka på en enskild person som de ska hoppa in för. I Norge är det i dag inte möjligt att göra visstidsanställningar om arbetet är av permanent karaktär, men med regeringens förslag kan arbetsgivare få tillstånd att göra det. En liknande förändring har tidigare gjorts i Sverige tidigare och norska facket jämför nu andelen tillfälligt anställda.

I Norge är den 8 procent och i Sverige 16 procent. Facket varnar för att det kan bli lika illa som i Sverige.

Syftet med att ändra i arbetsmiljölagen är att skapa ett ”flexiblare” arbetsliv, som det står i underlaget som skickats ut till parterna. Det finns flera andra förslag på omfattande förändringar på den norska arbetsmarknaden. Bland annat vill regeringen höja åldern för hur länge man har rätt att arbeta samt skapa en friare förläggning av arbetstiden.

– Jag vill inte spekulera i vad som skulle hända om de får igenom förslagen. Vi hoppas i stället att regeringen lyssnar på oss. Om det inte gör det blir det tuffare för de grupper som har det sämst och ska ta sig in på arbetsmarknaden, som till exempel ungdomar, säger Jenny Ann Hammerø.

De norska arbetsgivarna NHO är dock betydligt mer positiva till förslaget.