Det ska bli billigare för arbetsgivare att säga upp folk. Det lovade Alliansen inför förra valet. För två år sedan kom utredningen med färdiga förslag om hur det skulle gå till. Sedan dess bereds frågan ingen längre vill ta i på arbetsmarknadsdepartementet.

Det var det stora arbetsrättsliga löftet från Alliansen förra valet. Om det blir tvist om en uppsägning ska den bli billigare för arbetsgivaren att ta sig igenom. Nu, med drygt tre veckor kvar till valet, är det desto tystare.

För redan 2012 var den omfattande utredningen klar. Utredarens förslag går bland annat ut på att arbetsgivare inte längre ska vara skyldiga att behålla någon som sagts upp, och som anser att det är felaktigt, längre än ett år. Det vill säga, arbetstagaren får därefter inte behålla jobbet eller lönen, i väntan på en dom i själva sakfrågan eller en förlikning.

Tvister om uppsägningar kan dra ut på tiden, i snitt handlar det om ett och ett halvt till två år. Och i dag behåller arbetstagaren alltså jobbet till dess att fallet är utrett. Andra förslag i utredningen är att ta bort skyldigheten för arbetsgivare att utreda möjligheter till omplacering vid nedskärningar på grund av arbetsbrist. Och att skadeståndet ska bli lägre för företag med färre än 50 anställda som säger upp en anställd på felaktiga grunder.

Samtliga fackliga organisationer rasade. Arbetsgivarorganisationerna var betydligt gladare, om än inte nöjda. Sedan blev det tyst. Centerpartiet, som var drivande bakom vallöftet, hade gärna sett att förslagen redan blivit verklighet.

– Det är olyckligt att förslagen inte genomförts. Vi står fast vid vår uppfattning. Och här har vi ju varit överens inom Alliansen, säger partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson.

Medan Moderaterna inför det här valet gått ut och sagt att man inte vill se några större förändringar av lagen om anställningsskydd, den lag som alltså skulle ändras om förslagen genomförs.

Arbetet har försökt nå arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Men blir i stället hänvisade till stabschef Fredrik Östbom på arbetsmarknadsdepartementet.

– Det är fortfarande en viktig fråga. Men regeringen har inte presenterat något förslag utan frågan bereds vidare i regeringskansliet.

Varför den, efter två år, fortfarande bereds, vill han inte svara på.

– Det är angeläget att genomföra det här. Vi tycker att det är olyckligt att regeringen inte fullföljer åtgärder för att minska arbetsgivarnas kostnader vid uppsägningstvister, säger Niklas Beckman, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv.

Om utredningen i stället förvandlats till en bricka i ett förhandlingsspel i de så kallade trepartssamtalen mellan parterna och regeringen vill varken han, eller Sofie Rehnström, arbetsrättsexpert på LO, kommentera.

– Jag trodde att de skulle köra igenom den. Men de vill väl ha någonting av oss och kritiken från arbetstagarsidan var ju väldigt stark kritik när utredningen kom. Men vad vi diskuterar bakom stängda dörrar när vi förhandlar kan jag inte kommentera, säger Sofie Rehnström.

Under helgen träffas regeringspartierna på Harpsund för att förhandla valmanifest och budgetar.

 

Tidigare artiklar:

Försvagning av las kan fortfarande bli av

LO sågar utredning om uppsägningstvister