Sommaren lider mot sitt slut och många unga andas ut. Höstterminen börjar och ännu en sommar av pengaångest är över. För andra är det precis tvärtom. Vad händer när hösten kommer och arbetslösheten lurar bakom knuten?
Ungas jobbsituation är allt annat än enkel i dagens Sverige. Svårigheter att skaffa arbeten som knappt betalar hyran, är vardag. I dag är det många unga som jobbar men som ändå inte får ekonomin att gå ihop. Där är unga en särskilt utsatt grupp.
Samtidigt är arbetsmarknaden fortfarande inte jämställd mellan män och kvinnor och utvecklingen sackar efter när den borgerliga regeringen vägrar använda politiken som medel. LO och SSU vill se en ny riktning för Sverige.

För några veckor sedan släppte LO ett ungdomsmanifest där 10 000 unga fick svara på vilka arbetsmarknadsfrågor de tycker är viktigast. LO och SSU föreslår nu tre tydliga reformer för minskad ungdomsarbetslöshet, ökad jämlikhet och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.
Alla som vill och kan ska ha rätt till ett arbete. Det innebär i sin tur att arbetet ska betala en rimlig lön och ha trygga villkor. I dag är hundratusentals unga arbetslösa. Varenda en av dessa är en enorm förlust för samhället. Ett samhälle som de senaste åtta åren fått allt större klyftor mellan människor. För oss är det självklart att alla unga ska få en ljus framtid att blicka mot.

Första steget är att få en sysselsättning. Därför vill vi införa en 90-dagars­garanti där alla unga ska få utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar med insatser från första dagen. Till skillnad mot den borgerliga regeringens ineffektiva skattesänkningar är det här åtgärder för de unga som verkligen behöver dem.

Många unga upplever otryggheten att aldrig kunna planera sitt liv med bostad och vänner för att jobbet kan kalla när som helst. Det blir allt svårare att bli vuxen på riktigt innan man får sitt första heltidsjobb. Banken och hyresvärden kräver fast anställning eller inkomst, annars blir det inget boende. Kostnaderna för att bo äter upp allt större andelar av ungas löner. För att styra sitt eget liv behöver man veta när och hur mycket man arbetar. Unga ska inte behöva stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet. Unga ska inte behöva vara arbetskraft med andrahandsvärde. Den ojämlikheten vill vi förändra. LO och SSU kräver därför att tillsvidareanställningar ska bli norm i praktiken och inte bara på papperet.

För unga som går ut på arbetsmarknaden i dag kommer det att skilja 3,6 miljoner i inkomst mellan män och kvinnor. Deltidsarbete och mer ansvar för hem och hushåll gör att kvinnorna snabbt hamnar efter. Kvinnor arbetar mer än 30 timmar obetalt, förutom sitt betalda jobb, jämfört med männens 18 timmar. Generation efter generation har kämpat för att ändra på den här fördelningen. Nu behöver vi ta nästa stora steg framåt. Vi vill införa rätt till heltid och jämnare delning av föräldra­försäkring. Unga ska inte behöva uppleva samma ojämställdhet i morgon som vi ser i samhället i dag.

Sveriges unga har inte tid att vänta. Vi måste bryta en borgerlig politik som ökar klyftorna och gör det allt svårare för unga att bli självständiga män­niskor. Känslan av att ha ett jobb att gå till och ett liv att utforma på sina egna villkor. Vi säger att det ska vara en självklarhet.

Gabriel Wikström
ordförande SSU

Tobias Baudin
förste vice ord­förande LO