Fler än ett barn senare i livet innebär ofta att det är tätt mellan dem. Vilket i sin tur leder till att kvinnor på sikt tjänar mindre. Det visar en ny studie.

Att kvinnors löner påverkas av barnafödande är ingen nyhet. Nu visar en studie från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) att kvinnor som får flera barn senare i arbetslivet påverkas extra mycket. Vilket allt fler, såväl kvinnor som män, får.

Arizo Karimi

Arizo Karimi

Forskaren Arizo Karimi vid IFAU har sett att ett års fördröjning av det första barnet motsvarar 15 procent mindre i lön sett över hela arbetslivet. Även månadslönen sjunker med i snitt fem procent. Fördröjningen handlar om hur många år det har gått sedan kvinnan trätt in på arbetsmarknaden och det förstfödda barnet kommer. Orsaken är att nästa barn ofta kommer tätt i tiden för kvinnor som får barn senare i livet.

– Att ha längre mellan barnen ökar sannolikheten för mammor att arbeta mellan de första två barnens födelse och ger bättre inkomster och löneutveckling över hela arbetslivet, säger hon i en kommentar.

Hur många barn en kvinna får spelar ingen roll. Studien bygger på registerdata över samtliga kvinnor som fått sitt första barn mellan 1988 och 2006, varit minst 21 år gamla och läst vidare efter gymnasiet innan de fick sitt första jobb-