Lärarna ska avlastas och arbetslösa ska få jobb. Om Socialdemokraterna vinner valet lovar partiet 6 000 nya jobb i skolan.

Tanken är att långtidsarbetslösa som i dag finns inom fas 3 ska kunna få de nya jobben i skolan.

Stefan Löfven– Vi ska dra ner på lärarnas administration och samtidigt se till att människor i Fas 3 får möjlighet till ett riktigt arbete, säger Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna, till tidningen Aftonbladet.

Arbetsuppgifterna ska kunna bestå av administration som lärarna inte hinner med och uppdrag som rastvakter eller matsalsvärdar, skriver Aftonbladet. De ska utformas individuellt för varje person.

Lönen, som ska vara kollektivavtalsenlig, ska betalas av staten och jobben väntas kosta 400 miljoner om året från år 2015.

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Siren, välkomnar förslaget med tanke på den våg av pappersarbete som vällt in över lärarna de senaste åren.

evalissiren– Dessutom har skolan förlorat många av dem som tidigare fanns till hands, till exempel administratörer och skolvärdar, säger hon till tidningen.

Samtidigt varnar hon för att de långtidsarbetslösa som kommer in i skolan kan behöva mycket hjälp och vägledning, och vill därför se att förslaget kompletteras av att skolledningen förstärks så att de nya verkligen kan bidra och bli ett tillskott i skolan.