Martin Klepke webbledartopp

All fakta är tydlig:

Att vara svart i USA innebär att du alltid löper större risk att bli dödad i de situationer där en vit person har lättare att klara sig.

Efter dödsskjutningen i Ferguson uppmärksammar tankesmedjan Think Progress en rad psykologiska försök som belägger detta.

Amerikaner med vapen i olika yrkesgrupper reagerade i experimenten genomgående snabbare med potentiellt dödande skott om den person de hade framför sig var svart och inte vit.

Detta oavsett om personen hade vapen eller inte.

Det är också mönstret utanför försöksrummen.

Under samma år som polisen i Kalifornien uppmärksammades för att ett flertal gånger ha skjutit ihjäl svarta obeväpnade ungdomar där poliserna misstog mobiltelefoner för att vara vapen begick polisen aldrig samma misstag när det gällde en vit person.

Det här gör reaktionerna i Ferguson efter polisens dödskjutning av 18-årige Michael Brown förståeliga. Dödsskjutningen av en obeväpnad svart ung man följer ett tydligt rasistiskt mönster.

Ett mönster som finns kvar trots att det nu gått mer än 50 år sedan president Lyndon B Johnson på pappret avskaffade de sista diskriminerande lagarna.

Enligt rättsorganisationen American Bar Association (ABA) genomsyrar rasmönstret också de fall av dödsskjutningar som skett med hänvisning till lagen om ”Stand Your Ground” som finns i många delstater, det vill säga det lagutrymme som ger människor rätt att skjuta ihjäl inkräktare och inbrottstjuvar som hotar den egna egendomen.

Enligt en ny rapport från ABA har antalet dödsskjutningar ökat i de delstater som infört Stand Your Ground, och förskjutningen mot allt fler svarta och latinamerikaner bland dödsskjutningarna har varit tydlig.

I ett rättsligt perspektiv är därmed lagen kontraproduktiv i det att den ökat antalet våldsbrott i stället för att minska dem, eller som rapporten skriver, lagen om Stand Your Ground har aldrig förbättrat rättsläget utan är en ”lösning som letar efter ett problem”.

Florida, en av de mest kritiserade delstater som tillämpar Stand Your Ground har nu dessutom beslutat att fortsättningsvis hemligstämpla alla friande domar enligt Stand Your Ground.

Det blir alltså inte längre möjligt att se hur lagen slår eller vad den får för konsekvenser.

Att lägga locket på för granskning av rättsskipningen är naturligtvis inte förenligt med rättsapparatens transparens i en demokratisk stat.

Reaktionerna från Fergusons invånare är välgrundade. De har stöd i oberoende granskning.

President Obama har lång väg att gå för att göra USA till en nation där varje människa har samma värde, oberoende av ras, som faktiskt stipulerades enligt lag redan för 50 år sedan.