Bawer Kevir ringer Sekomedlemmar inför valet. Foto: Janerik Henriksson

Bawer Kevir ringer Sekomedlemmar inför valet. Foto: Janerik Henriksson

150 000 valsamtal är LO:s mål. I Stockholm ringer Bawer Kevir den ena efter den andra Sekomedlemmen.

– 20 svarade. Det är så positivt, säger han under en paus efter en timmes jobb.

Inför EU-valet ringde LO-förbunden 60 000 samtal för att mobilisera väljare. Nu drar arbetet igång igen inför höstens riksdagsval. Ett 50-tal ringcentrum runt om i landet bemannas av frivilliga från olika förbund. LO-distrikten har också möjlighet att ge ersättning för förlorad arbetsinkomst. Målet för LO är totalt 150 000 samtal.

– Viktigast är att få så många som möjligt att gå och rösta. Och att fundera på vilket samhälle vi vill ha och vilken ideologi som ska få styra, säger Birgitta Sondell, tidigare postkassörska och nu ansvarig för Seko Stockholms valarbete.

Hon befinner sig i lokalen vid Norra Bantorget som blivit LO-förbundens gemensamma ringcentral.

Att alla i samhället ska få komma till tals är viktigt för henne, vilket har blivit svårare när naturliga mötesplatser som torg säljs ut till privata galleriaägare, när arbetsgivare inte släpper in politiker på arbetsplatser, och när samhällsinformationen inte når ut ordentligt. Genom samtalen bidrar hon också genom att lyssna på medlemmarna, tycker hon.

– Det är fascinerande att ingen blir förbannad, även om de flesta inte har tid eller lust att prata så länge, säger Owe Olausson, inkallad pensionär, som erkänner att han inte är överförtjust i att ringa själv.

Några extrema åsikter har han inte hört.

– De kanske håller inne med dem om vi säger att vi ringer från Seko, säger han.

Det mest uppkäftiga som sägs är: Jag kommer inte att rösta på det parti du tror i alla fall.

Hittills har LO-förbundens aktiva sammanlagt ringt 71 182 medlemmar, inför EU-valet och riksdagsvalet. Tvärfackliga ringcenter finns på 51 orter runt om i landet.

Källa: LO