SD-reklamen utgör ingen omedelbar risk för bussförarnas liv och hälsa, enligt Arbetsmiljöverket. Kommunals skyddsombudsstopp är därmed hävt, trots bussförarnas oro.

– Jag vet inte vad som kommer hända när jag ska köra runt med en sådan här buss, med SD-reklam över hela baksidan. Jag är riktigt orolig, säger Stephan Gard, skyddsombud för Kommunal på bussdepån Söderhallen i Stockholm.

Stephan Gard står fast vid sin åsikt att reklamen kan leda till angrepp på bussarna. Om människor som provoceras av reklamen kastar sten eller färg på bussarna kan det leda till olyckor där både bussförare och passagerarna riskerar att skadas. Det var därför han, och huvudskyddsombudet Hård Lars Andersson på Nobina i Södertälje, beslutade om skyddsombudsstopp.

Arbetsmiljöverket, som besökte bussföretagen under gårdagen, gör dock en annan bedömning.

– Av det som kommit fram vid inspektionerna finner vi inte att det föreligger någon omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa vad gäller de båda skyddsombudsstoppen, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket, i en kommentar på myndighetens hemsida.

Myndigheten beslutade därför att häva de båda skyddsombudsstoppen i går kväll. I och med att skyddsombudsstoppet nu är hävt kommer 42 bussar i Stockholms innerstad att förses med Sverigedemokraternas reklam under dagen. I natt kommer de reklamförsedda bussarna att börja rulla på gatorna. I Södertälje omfattas ett tiotal bussar, men där pågår en riskanalys och tills vidare sätts ingen reklam upp.

Stephan Gard säger att han och arbetskamraterna ska sätta sig ner under dagen och prata om säkerheten och hur de ska hantera situationen. Många känner en kraftig oro inför de närmsta två veckorna då de kommer att köra runt med reklamen.

– Jag har hört många som säger att om de tvingas köra sådana här bussar så kommer de att sjukskriva sig. De är så oroliga eftersom de känner att hotet är så starkt.

 

Läs också:

Skyddsstopp mot SD-reklam kan hävas