Saab kommer att tillsätta ”uppemot 200” nya tjänster på Kockums i Malmö. Men exakt hur många tjänster det rör sig om är oklart, enligt företagsledningen.

Försvarskoncernen, som övertagit Kockums tidigare verksamhet, har behov av framför allt ingenjörer.

– Vi kommer att expandera verksamheten. Hur det kommer att se ut är för tidigt att säga, säger Saabs presstalesperson Helene Lindstrand.

De första nyanställningarna kommer att ske redan i år och det rör sig om både fasta och tillfälliga anställningar.