Byggnads byter ut han mot hen i förbundets stadgar. Därmed är det mansdominerade facket först ut bland förbunden att införa ett könsneutralt pronomen om sina medlemmar.

Det var i somras som beslutet fattades på Byggnads kongress och nu ska det vara infört i stadgarna. I stället för att benämna varenda medlem som en ”han” så införs det könsneutrala ”hen”. Och det i ett fackförbund där 99 procent är män.

Därmed är Byggnads först, och hittills ensamt, på hen-banan när det kommer till fackförbund. IF Metall har inget liknande beslut, däremot säger förbundets pressombudsman Maria Bäckström att anställda på förbundet själva använder sig av hen i vissa dokument. Likadant ser det ut på Handels. På kvinnodominerade Kommunal är ingen språkändring på gång nu, men det ska ses över inför kongressen som är först 2016.

Att det är ett mansdominerat förbund som är först ut tror Emil Johansson, utredare på LO-distriktet i Stockholms län och författare till ett flertal rapporter om jämställdhet, beror på att det är en praktisk förändring som faktiskt går att genomföra.
– Det blir ett sätt att visa att förbundet förstår att det finns arbete att göra här. Och det finns en väldigt viktigt symbolkraft i det, säger han.
Vilket kan leda till att ”någon öppnar burken och vågar ta i frågorna”.
– För Byggnads del handlar det ju om att få fler kvinnor att känna sig välkomna på landets byggprogram. Och fler kvinnor att jobba i branschen. Och få fler kvinnliga ombudsmän. Att faktiskt ta ett steg någonstans är inte att underskatta.

Han får medhåll från svenska Språkrådet som uttalar sig om Byggnads stadgeändring i SVT:s Kulturnyheterna.

– När till och med mansdominerade Byggnads använder sig av ordet i sina stadgar, bidrar det till en normalisering. Ofta ringer myndigheter hit och frågar om de kan använda ordet hen, men de vill inte ligga i framkant utan avvaktar och ser vad alla andra gör. Så det är intressant att Byggnads väljer att gå i bräschen, säger språkvårdaren Lena Lind Palicki till SVT.

I början av året slöts också det första kollektivavtalet där hen används. Det handlar om avtalet för SSU-ombudsmän.