Kommunal har lagt skyddsombudsstopp mot SD-reklam i bussar i både Södertälje och Stockholms innerstad. I dag kan dock Arbetsmiljöverket häva stoppen.

I fredags kväll stoppade Hård Lars Andersson, huvudskyddsombud på Nobina i Södertälje allt arbete med att klistra upp Sverigedemokraternas reklam i bussarna. Skyddsstoppet omfattar även all körning av bussar med SD-reklam.

– Det är en ren arbetsmiljöfråga. Jag lade stoppet för att värna mina arbetskamrater och min arbetsgivare, säger han.

Han menar att SD:s reklam är ett hot mot de anställdas hälsa och säkerhet på flera olika sätt.

– Det finns en klart ökad risk för hot och våld från passagerare som blir provocerade av reklamen, men det är också en fråga om psykosocial arbetsmiljö. Att vi tvingas se det här budskapet på vår arbetsplats kan kännas kränkande, särskilt eftersom vi jobbar i ett företag som verkar aktivt för mångfald, och då Södertälje är en mångkulturell stad, säger han.

På lördagen stoppades reklamen även i innerstadsbussarna i Stockholm, då Kommunals skyddsombud Stephan Gard på bussdepån Söderhallen lade ett liknande stopp.

– I våras blev SD:s affischer i tunnelbanan vandaliserade, och jag ser en stor risk för hot och våld om vi skulle köra runt med dem. Det kan komma utomstående och kasta både färg och stenar mot bussarna och det kan få riktigt allvarliga konsekvenser i en tätbefolkad stad om en förare förlorar kontrollen över sin buss, säger han.

Stoppet omfattar mellan tio och tolv bussar i Södertälje och 42 bussar i Stockholm. Busstrafiken har inte påverkats utan bussarna går som vanligt, men utan reklamen från SD.

De båda skyddsombuden betonar att det inte är fråga om någon politisk protest från deras sida, utan att det handlar om en ren arbetsmiljöfråga.

– Det är en opolitisk aktion med stöd av lagen. Jag skulle ha agerat oavsett om avsändaren är ett höger- eller vänsterparti, så länge reklamen medför en risk för våra anställda, säger Stephan Gard.

Än så länge har Arbetsmiljöverket inte tagit ställning till skyddsombudsstoppen, men både Nobina, som kör bussarna åt SL i Södertälje, och Keolis, som kör bussarna från Söderdepån, har överklagat stoppen. Det är troligt att myndigheten fattar beslut under dagen.

Hård Lars Andersson tror att stoppet, liksom de flesta skyddsstopp, kommer att hävas av verket, men han tycker ändå inte att det varit förgäves.

– Det har lett till en diskussion både med vår arbetsgivare och på andra ställen runt om i landet om både säkerhet och moraliska kompasser, säger han.

Stephan Gard hoppas dock att även Arbetsmiljöverket ser de risker för bussförarna som han och Hård Lars Andersson sett.

– Om de skulle häva stoppet går ju det beslutet att överklaga, säger han.