Det finns fortfarande ingen lösning i sikte på lärarkonflikten i Norge när sommarlovet nu är slut. Omkring 5 500 lärare strejkar och enligt nettavisen.no berörs drygt 64 000 elever.

På torsdag trappas konflikten upp och då tas ytterligare 2 200 lärare ut i strejk.

En av kärnpunkterna i konflikten är kravet att lärarna ska vara mer på plats i skolan. Det norska lärarfacket Utdanningsforbundets medlemmar har avvisat ett avtalsförslag från arbetsgivarparten KS som innebär att lärarna ska kunna åläggas att vara tillgängliga 7,5 timmar dagligen. KS har nu slopat formuleringen i avtalet, men parterna är ännu inte överens.

Elever i första årskurs skonas från strejken. Inte heller eleverna i Oslo berörs, eftersom det är ett eget avtalsområde och lärarna där har sagt ja till sitt avtal.