Laszlo Andor ska inte tycka till om ländernas lönebildning, anser LO. Foto: Yves Logghe

Laszlo Andor ska inte tycka till om ländernas lönebildning, anser LO. Foto: Yves Logghe

Lönerna i Tyskland bör höjas anser EU-kommissionen. Men jublet från svenska facket uteblir.

– Det är inte bra att EU blandar sig i lönebildningen, säger EU-experten Åsa Janlöv på LO.

Tyskland bör höja lönerna, anser EU:s sysselsättningskommissionär Laszlo Andor i en intervju i tyska tidningen Welt am Sonntag som publicerades i helgen.

– De senaste tio åren har lönerna i Tyskland inte stigit lika snabbt som produktivitetsutvecklingen, sa han.

Åsa Janlöv

Åsa Janlöv

Kravet på höjda tyska löner välkomnas dock inte av svenska LO.

– Vi vill inte att han ska uttala sig om löner, säger Åsa Janlöv.

Andnor utvecklar inte varför han propagerade för höjda löner i Tyskland. Sedan flera år tillbaka har dock de låga tyska löneökningarna diskuterats bland ekonomer och fackföreningar. Reallönerna har under tio år nästan stått stilla. Flera länder har också hävdat att de låga tyska lönerna gjort att Sydeuropa förlorat en massa arbetstillfällen.

Genom en aggressiv anti-inflationspolitik med låga löneökningar har den tyska konkurrenskraften hållits uppe. Tyskland som är en stark exportnation har kunnat pressa priserna på varor och tjänster. Dessutom anser vissa att den tyska låglönepolitiken gjort det svårare för EU att ta sig ur den ekonomiska krisen. Om lönerna ökade i Tyskland skulle konsumtionen öka och fler skulle kunna få jobb.

Åsa Janlöv säger att Laszlo Andor har rätt i sak då han hävdar att de låga lönerna är ett problem. Trots det är hon kritisk.

– Vi ser allt oftare att EU-kommissionen har synpunkter på lönerna i medlemsländerna, säger hon.

I EU-fördraget står det dock att lönebildningen ska skötas inom medlemsstaterna och inte av EU. Men det är en hållning som allt mer utmanas.

– Bara i år fick tolv av EU:s 28 länder rekommendationer för hur de skulle ändra sina löner – och så vill varken vi eller Europafacket att det ska vara. EU-kommissionen ska inte uttala sig om löner. I många fall säger de tvärtom, att lönerna ska sänkas och det gillar vi inte heller, säger Åsa Janlöv.

Sysselsättningskommissionär Laszlo Andor har bara några månader kvar på sin post. Om allt går enligt planerna kommer en ny EU-kommission att tillträda i november.