Martin Klepke webbledartopp

Visita, arbetsgivarna inom besöksnäringen, intensifierar nu sin kampanj mot förslagen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att återställa krogmomsen.

I tisdags presenterade organisationen siffror som säger att den sänkta restaurangmomsen har skapat 7 500 nya jobb.

7 500 jobb skulle alltså vara i fara om momsen höjs.

Sällan har väl statistiska genvägar använts mer vårdslöst.

Redan förra sommaren, 1,5 år efter att krogmomsen sänktes, konstaterade Statistiska centralbyrån (SCB) att antalet nyanställningar i restaurangbranschen var extremt lågt med tanke på att momssänkningen inneburit ett direkt branschstöd på hela 5,4 miljarder kronor.

Trots detta massiva bidrag av skattemedel hade antalet restaurang­anställda endast ökat med 0,28 procent eller 400 personer, från 138 300 till 138 700 anställda mellan 1 januari 2012 och juli 2013.

Nu ska det sägas att siffrorna kanske hade varit ännu värre, med ett tapp i antalet anställningar, utan detta massiva branschstöd från regeringen.

Det vore ju helt orimligt att ett ­stat­ligt bidrag på 5,4 miljarder kronor inte skulle ha skapat ett enda nytt jobb.

Men det bekymrade naturligtvis Visita att antalet anställda ändå inte hade ökat mer enligt officiell statistik.

Visita avfärdade därför detta naturliga mått på antalet anställda och har därefter grävt vidare i en egen jakt på något annat mått som möjligen skulle kunna visa det som Visita vill visa.

Man fastnade till slut för att se till den utbetalda lönesumman.

Och genom lönesummans utveckling påstår sig Visita nu ha hittat att momssänkningen skapat 7 500 nya jobb, trots att det inte syns i SCB:s statistik.

Äpplen och päron är identiska jämfört med denna vårdslösa hantering av statistik.

Kärnan i den något förvirrade tanken med sänkt krogmoms var att restaurangerna skulle sänka sina priser. Fler skulle då äta ute, och restaurangägarna skulle därmed kunna anställa fler.

Men så sent som i fredags visade SCB:s restaurangindex att priserna i stället höjts med 1,9 procent sedan krogmomsen sänktes.

Och här finns naturligtvis en stark orsak till momssänkningens fiasko.

Bara en mindre del av momssänkningen slog någon gång igenom i sänkta priser, eller närmare bestämt knappt 30 procent, enligt en studie av statliga Konjunkturinstitutet som gjordes ett halvår efter momssänkningen.

I övrigt fick Visitas medlemsföretag genom regeringens momssänkning ett unikt tillfälle att höja sina vinster i stället för att sänka priserna.

Med tanke på att 5,4 miljarder skulle ha kunnat skapa omkring 25 000 nya jobb inom offentlig sektor – något som Socialdemokraterna tagit fasta på när de i veckan lovade 20 000 traineeplatser för unga inom äldreomsorgen, 5 000 platser inom sjukvården och en utbyggd vårdutbildning – är det en frapperande dålig hushållning med rikets resurser när Anders Borg i stället använder pengar till ett riktat branschstöd till restaurangerna. Och branschens företrädare Visita måste ta till statistiskt horribla kullerbyttor för att försöka visa att stödet ens givit några jobb alls.

Och nu använder Visita alltså sina tvivelaktiga siffror i kampanjen mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att få behålla sina 5,4 miljarder skattekronor i vinstförstärkning.

En momshöjning hotar jobben och höjer priset på restaurangmat, är Visitas budskap.

Men eftersom momssänkningen bara till en liten del slagit igenom i prissänkningar finns det ingen logik i en befarad prishöjning.

Ändå kan Visitas skrämselpropaganda om höjda priser om de rödgröna vinner valet till en viss del kanske besannas.

Företagarna får ju ännu ett tillfälle att öka sina vinster. Och dessutom skylla på någon annan.