TCO bedriver inget politiskt arbete just nu. Tjänstemannaorganisationen agerade dock under våren och i början på sommaren.

Det säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, som är partipolitiskt obundet. Och han tillägger:

– Det är två prioriterade frågor som vi har drivit: Höjt tak och andra förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen samt en tredje ”reserverad” månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Det är frågor som vi driver annars också, men vi har gjort det mer konsekvent i år.

– Ju närmare valet vi kommer, ju lägre profil ska TCO ha. Vi sysslar med samhällspolitiska frågor, men ju närmare valet vi kommer, desto mer partipolitik och låsningar blir det. TCO:s framgångar bygger till stor del på att vi har bra samtal med partier till både höger och vänster. TCO ser snarast ett värde i långsiktiga, blocköverskridande lösningar.

Enligt Roger Mörtvik har TCO  inga synpunkter på FI som parti, och TCO har inte granskat deras program.