Per Bolund och Ylva Johansson. Foto: Janerik Henriksson

Per Bolund och Ylva Johansson. Foto: Janerik Henriksson

Socialdemokraterna tänker riva upp undantagen från turordningsreglerna på arbetsmarknaden vid ett regeringsskifte. Men både S och MP tonar ner att partierna inte är överens om det.

Undantagen från turordningsreglerna i las infördes 2001 mot den dåvarande socialdemokratiska regeringens vilja genom ett beslut i riksdagen av de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Socialdemokraterna har varit emot sedan dess, och motionerar varje år om att riva upp ändringen. Det kommer att verkställas om Socialdemokraterna bildar regering.

– Det är vad vi vill göra, säger partiets talesperson Ylva Johansson.

Därmed har man en öppen konflikt med Miljöpartiet, som är den troligaste regeringspartnern. Men MP:s ekonomipolitiske talesperson Per Bolund tror inte att det blir några problem.

– Jag har inte uppfattat, vare sig från facket eller Socialdemokraterna, att det här är någon prioriterad fråga. Jag tror att vi båda ser andra problem på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar som staplas på varandra, delade turer och ring- och springjobben, det är de som ökar och som man bör lägga fokus på, säger Bolund.

Ylva Johansson håller med om att det finns viktigare problem på arbetsmarknaden, men frågan är inte nedprioriterad framhåller hon.

– Det finns värre problem på arbetsmarknaden än detta, men grunden för turordningsreglerna är att arbetsgivaren ska inte kunna välja vem man säger upp vid arbetskraftsbrist, och det är för att man inte ska kunna göra sig av med folk som är obekväma. Sen är den dispositiv så att man kan komma överens och det gör man också i allmänhet för att bevara nyckelkompetens, säger hon.

– Jag uppfattar inte att MP:s skäl till de här undantagen är att man vill ha en otrygghet på arbetsmarknaden. Jag tror att vi ska kunna prata med varandra också om det här, säger Johansson.