Martin Klepke webbledartopp

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kräver nu ett svar av statminister Fredrik Reinfeldt. Vad gör Moderaterna om Sverigedemokraterna åter blir vågmästare? 

Det är en högst berättigad fråga.

Som Arbetets ledarsida flera gånger har uppmärksammat är den stora utmaningen inför valet inte om det rödgröna blocket blir större än det borgerliga.

Mycket tyder på att så sker. Men det garanterar ingalunda någon ny politik, eller ens ett regeringsskifte.

Den stora utmaningen ligger i stället i om Sverigedemokraternas vågmästarroll består även efter valet.

Trots att både Reinfeldt och övriga borgerliga partiledare sagt att de inte vill göra sig beroende av Sverigedemokraterna är det just vad som skett under den mandatperiod som varit.

Det borgerliga styret skulle för länge sedan ha fallit och nyval utlysts om alliansen inte fått massivt stöd från Sverigedemokraterna.

En korrekt samtidsbeskrivning är därför att se på läget för de två block som nu står mot varandra: de rödgröna, som i dag har runt 49 procent av sympatierna, och de borgerliga M, KD, FP och C som tillsammans med det rasistiska och främlingsfientliga högerpartiet Sverigedemokraterna har runt 51 procent.

Står sig detta resultat, 49-51, som resultatet även den 14 september är det logiskt att en fortsättning på samarbetet mellan alliansen och Sverigedemokraterna kommer upp till diskussion.

Det är därmed rimligt att kräva svar av Reinfeldt, partiledaren för det borgerliga blockets största parti hur han i så fall har tänkt sig regeringsbildningen.

I stället går frågan gång på gång till Stefan Löfven som redan ett flertal tillfällen har förklarat att han då kan tänka sig en regeringsbildning över blockgränsen.

Vid dagens pressträff ställde sig även Karl-Petter Thorwaldsson bakom ett sådant samarbete över blockgränsen, även om han inte ville ta ställning till formerna, en gemensam regeringsbildning eller ett samarbete på annat sätt.

Men Thorwaldssons fråga bör utvidgas. Hur ställer sig de övriga borgerliga partiledarna till en fortsatt borgerlig regering med Sverigedemokraternas hjälp?

Flera scenarier är möjliga.

Att låta Sverigedemokraterna ingå i regeringen. Att gå in i ett fortsatt allianssamarbete med gemensam budget som klubbas igenom med Sverigedemokraternas stöd, att markera mot SD och ställa sig utanför ett direkt budgetsamarbete men ändå agera stödparti.

Eller att hellre samarbeta över blockgränsen.

Det är högst rimligt att väljarna före valet får veta hur de borgerliga allianspartierna tänker sig en fortsättning om dagens opinionsläge håller i sig och Sverigedemokraterna återigen blir vågmästare.

Men tyvärr, medan svenskarna stirrar sig rödögda på inslag där Stefan Löfven säger sig kunna samarbeta över blockgränsen för att undvika SD-inflytande är övriga partiledare tysta.

Vänsterblocket har i dag runt 49 procent av sympatierna i opinionsmätningar. Högern har 51 procent.

Valet är långt ifrån avgjort.