LO har egna krav inför valet och syftet med dem är att fackets medlemmar ska få ett bättre arbetsliv och ett bättre vardagsliv.

– Grundläggande är att få ner massarbetslösheten. Dessutom tar vi upp krav som rör villkoren i jobben och en bättre välfärd, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

En del av fackets valarbete är att ringa till LO-medlemmar. Målet är att ringa 150 000 fackmedlemmar. Dessutom driver facket sin kampanj genom de förtroendevalda på arbetsplatserna. Tobias Baudin säger att det fungerar bättre än vid förra riksdagsvalet.

– Vi anser att det behövs en ny politik och för det behövs ett regeringsskifte och en ny, S-ledd regering. Vi driver våra krav för att påverka Socialdemokraterna och det ska vi fortsätta med efter valet.

LO:s förste vice ordförande säger att det är Socialdemokraterna som ska avgöra vilka partier som ska ingå i en regeringen. LO har inte tagit ställning till Feministiskt Initiativ. Tobias Baudin anser att det viktiga är att det blir en feministisk regering som driver jämställdhetspolitik.

LO:s krav

• Ny inriktning med ökad jämlikhet, full sysselsättning och socialdemokratisk valseger.
• Full sysselsättning
• Investeringar i infra­struktur, bostäder och energi.
• Satsningar på skola och utbildning.
• Ny 90-dagarsgaranti – alla unga ska erbjudas jobb, praktik­plats eller utbildning inom 90 dagar.
• Bättre arbetslöshetsförsäkring.
• Ett bättre arbetsliv.
• Otrygga och begränsade anställningar ska motverkas.
•Ordning och reda på arbetsmark­naden – kollektivavtal ska gälla.
• Nollvision mot döds­olyckor och försämrad hälsa på jobbet.
• En bra och utvecklad välfärd.
• Stärkt kvalitet i välfärden.
• Stopp för vinstdriften i välfärden.
• En rimligare och mänskligare sjukförsäkring.