LO-förbunden har olika förhållningssätt i valrörelsen. Det spänner från Kommunals hårda attityd och positiva syn på Feministiskt Initiativ till industriförbundens mer traditionella uppbackning av Socialdemokraterna.

Gemensamt är dock att alla förbund mobiliserar och de flesta driver egna frågor. Och trots att några ställer tuffa krav och säger att det inte räcker med löften från Socialdemokraterna så är det Socialdemokraterna som till slut är alla förbunds val.

Facken i 6F har en gemensam vallinje som tar upp tre områden. Det är ökad bostadsbyggande, ordning och reda på arbetsmarknaden och satsningar på infrastrukturen. Fastighets ordförande Hans Öhlund berättar att de fem facken samordnar sina resurser under valrörelsen och det innebär bland annat att hjälpas åt att besöka olika delar av landet.

hansohlund– Vi kommer att informera på arbetsplatser och förklara vad de olika alternativen innebär, säger Hans Öhlund.

Han vet inget parti som bättre än Socialdemokraterna tagit upp de frågor 6F anser är viktiga och han säger att S lyssnat och tagit till sig fackens frågor. Vänsterpartiet har varit tydliga när det gäller vård, skola och omsorg, enligt honom.

Däremot gillar han inte riktigt Feministiskt Initiativ.

– FI har ingen realistisk politik. De tycker en massa utan att ha någon helhetsbild.

SUSANNA GIDEONSSONHandels ordförande Susanna Gideonsson har en annan inställning. Visserligen har inte Handels något ställningstagande när det gäller Feministiskt Initiativ, men hon säger att FI gör en oerhörd nytta genom att partiet tvingar de andra att ta upp jämställdhet.

För Handels är valsatsningen stor. Förbundet driver två huvudområden: trygga jobb och välfärd för alla. Facket utbildar skyddsombuden, de förtroendevalda och medlemmarna i valfrågorna. Dessutom är målet att ringa till alla medlemmar före valet.

– Vi för fram våra frågor men vi lyfter inte fram något parti, eftersom det inte finns något parti som tycker precis som oss. Men det är Socialdemokraterna som står närmast oss, säger Handels ordförande.

Även Hotell- och restaurangfacket har sina egna valkrav, som de kallar 3F. Det handlar om fler jobb, fasta jobb och framtidens jobb.

ellaniia– Vi vill kommunicera direkt med våra medlemmar på arbetsplatserna. Samtalet är det viktiga. Och det handlar om vad som behövs för att göra det bättre för oss i hotell- och restaurangbranschen, säger Ella Niia, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

För henne handlar det både om att argumentera för att använda sin möjlighet att rösta och om att rösta på ett parti som ser till att fackets krav kan genomföras. Ella Niia pekar på att man har kongressbeslut på att verka för en regering ledd av Socialdemokraterna.

Hon håller inte med Kommunals Annelie Nordström. För Hotell- och restaurangfacket har det inte handlat om något gosande med Socialdemokraterna – utan om en dialog.

Inte heller vill hon skriva under på att Feministiskt Initiativ behövs i riksdagen som en blåslampa på de andra partierna.

– Den bästa blåslampan är att berätta om verkligheten. I min hemstad Kiruna har gruvarbetarna fasta jobb på heltid medan kvinnorna i besöksnäringen i stor utsträckning har deltidsjobb i visstidsanställning.

Pappers satsar inte i första hand på egna krav på en kommande regering utan tänker propagera för en socialdemokratisk regering.

Strandberg-Jan-Henrik-2011-A– Vi stöder Socialdemokraterna och hoppas det räcker ända fram. Vi har inte som strategi att sätta press på Socialdemokraterna eftersom vi tycker de är rätt ute i de viktiga frågorna, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Han säger att han inte tror på ultimativa krav, för Socialdemokraterna måste ha utrymme att förhandla med andra partier. Jan-Henrik Sandberg kan också tänka sig ett regeringssamarbete med något borgerligt parti – om Socialdemokraterna tycker det är nödvändigt. Och han tänker sig ett sådant samarbete i första hand som ett sätt att sätta stopp för Sverigedemokraternas inflytande.

Tillsammans med GS och IF Metall har Pappers arbetat fram en rapport om det som de beskriver som den borgerliga regeringens försummelser i industripolitiken.

Pappers har inte tagit ställning till Feministiskt Initiativ. Jan-Henrik Sandberg säger att Pappers är engagerade för jämställdhet.

– Jag tror att det finns en fara att FI tar röster från de andra rödgröna partierna och ändå inte kommer in i riksdagen och det kan försämra möjligheterna att byta regering.

carinwallenthinCarin Wallenthin, chef för IF Metalls facklig-politiska enhet, säger att IF Metall vill ha en industriarbetare som statsminister.

– Vi är ett väldigt politiskt förbund. Vi jobbar alltid med politik, det är ingenting nytt för oss. Men nu fokuserar vi förstås på valet, säger hon.

Förbundets huvudbudskap sammanfattar Carin Wallenthin i tre ord: jobb, solidaritet och välfärd.

– Det betyder att vi lyfter industripolitiken; behovet av att en sådan politik alls finns. Det tycker ju inte Reinfeldt. Vi lyfter trygghetsfrågorna, det vill säga möjligheterna till omställning. Vi lyfter också utbildningsfrågorna och arbetsmiljöfrågorna.

En viktig del av IF Metalls politiska argumentation är att peka på hur samhället hänger ihop, säger Carin Wallenthin.

– Bra industripolitik, ny produktion och nya jobb ger förutsättningar att utveckla välfärden. Vi kanske inte engagerar oss i vilken mat som serveras på dagis. Men vi engagerar oss i att det finns nattis, så att industriarbetaren tryggt kan gå till jobbet.

Finns det någon fråga där IF Metall tycker annorlunda än Socialdemokraterna? Carin Wallenthin får fundera en stund.

– Socialdemokraternas valmanifest har inte kommit ännu. Men nej, jag ser ingenstans att Socialdemokraterna har gått vilse i förhållande till våra frågor.

– Det är klart att man kan vilja höja a-kassan ännu mer än Socialdemokraterna. Men vi välkomnar deras fokus på jobb och omställning. Socialdemokraterna lyfter också fram teknikcollege, och samarbetet mellan parterna. Reinfeldt lade ner branschprogrammen, där politiker, fack, arbetsgivare och forskare förde samtal om Sveriges framtidsutmaningar. Det var viktiga samtal, som Reinfeldt avfärdade som kafferep.

Carin Wallenthin tycker inte att det är hennes sak att uttala sig om FI.

– Men vi anser att Socialdemokraterna i stor utsträckning har svar på jämställdhetsfrågorna. De enkla lösningar som Gudrun ibland för fram vad gäller lönebildningen … det är svårt att se hur de skulle fungera i praktiken.

– Vi har länge haft väldigt skarpa jämställdhetsambitioner. Vi är ett feministiskt förbund, det skrevs in vid den senaste kongressen.

(IF Metall deltar i LO-distriktens ringaktivitet, vilket betyder att IF-Metallare ringer IF-Metallare. Fokus i de samtalen ligger på att tala om att det är val, och vikten av att rösta.)

Sjöö-Per-Olof-GS-ordf-APer-Olof Sjöö, ordförande för GS-facket, berättar att man driver tre ämnesområden och har gjort det sedan januari.

Det första, mest förbundsspecifika kravet handlar om att bygga fler bostäder i trä. Det skulle skapa nya jobb i skogslänen, minska bostadsbristen och minska klimatpåverkan. Dessutom skulle tekniken att bygga flerbostadshus i trä utvecklas.

Det andra prioriterade området för GS-facket är välfärden, där förbundet argumenterar mot höjd pensionsålder och mot karensdagen i sjukförsäkringen.

– Det tredje området är arbetsmarknadsfrågor, säger Per-Olof Sjöö. Det handlar om a-kassan och matchningsproblematiken. Vi går ut med material om detta till våra lokala organisationer i nästa vecka.

Tanken är att GS-fackets lokala organisationer ska arbeta med de prioriterade områdena lokalt: diskutera dem på arbetsplatserna och höras i debatten på orten.

I vilken mån finns budskapet att rösta socialdemokratiskt med i GS-fackets valarbete?

– Det löper som en röd tråd genom våra aktiviteter, svarar Per-Olof Sjöö, som sedan förtydligar:

– Men vi har varit noga med att inte anpassa oss efter Socialdemokraternas agenda, utan utgått från vilka frågor som är viktiga för medlemmarna. Sedan råkar det till stor del sammanfalla med Socialdemokraternas ståndpunkter.

Per-Olof Sjöö är skeptisk till FI.

– Vi är fullt fokuserade på att få en S-ledd regering. Då är det förvirrande med FI. De tar bort fokus från det viktigaste, som är att kasta ut Reinfeldt och få in Löfven i stället.

Om FI kommer in i riksdagen är det omöjligt att säga hur partiet kommer att agera i arbetsmarknadsfrågor, anser P-O Sjöö.

– Ännu värre är det om FI inte kommer in i riksdagen, men ”knäpper” ett antal väljare som annars kunde ha vägt över för en S-ledd regering.

– Feministiska frågor är oerhört viktiga. Men det viktigaste feministiska initiativet just nu är att vi får en röd regering.

Livs står bakom LO:s valplattform – och tycker att det räcker.

hansolofnilsson– Vi driver inga egna krav vid sidan av LO:s, säger Livs’ ordförande Hans-Olof Nilsson. Det är viktigt att fokusera.

Livs driver ett traditionellt valarbete med möten ute på klubbarna. Förbundet har tagit fram egna affischer och foldrar för detta. Ett antal förtroendevalda arbetar för Socialdemokraterna inför valet.

– Feministiskt initiativ är i stort sett ett enfrågeparti som inte tillför någonting nytt, anser Hans-Olof Nilsson. Det finns andra partier med lika säker grund i jämställdhetsfrågor och feminism. Vilka jag tänker på? Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Jag har svårt att ta till mig det Schyman säger om jämställda löner: att ”Pappa Metall måste vänta för att Mamma Kommunal ska ha mer”. Det är att peka på helt fel motståndare. Det är inte förbunden inom industrin som motverkar jämställdhet. Det finns långt starkare krafter.

Transport håller kontakt med sina förtroendevalda för att de ska komma ut och prata politik på arbetsplatserna. För att nå de medlemmar som man inte får tag i på arbetsplatserna – många är ju ute och kör på dagarna – deltar Transport också i LO:s ringaktivitet.

michaelaleoNär Michaela Leo, valledare på Transport, ska redogöra för förbundets viktigaste krav inför valet börjar hon med ”kollektivavtal för alla som arbetar i Sverige”.

– Vi vill att kommuner och landsting ska kräva kolektivavtal vid upphandling. I synnerhet vid upphandling av färdtjänst, bevakning och renhållning, som är de områden som påverkar våra medlemmar mest.

Höjt tak i a-kassan, stopp för nedmonteringen av Arbetsmiljöverket och slopad bortre gräns i sjukförsäkringen är andra viktiga politiska frågor för Transport.

– Vi vill se mer resurser till skolan. Där värnar vi särskilt om transportgymnasierna, säger Michaela Leo.

Michaela Leo, som betecknar sig som facklig feminist, har studerat Feministiskt Initiativs politik noga – och är starkt kritisk.

– Så länge FI anser att lönebildningen ska tas över av staten och att a-kassorna ska skiljas från fackförbunden kan vi inte uppmana medlemmarna att rösta på FI. Deras politik skulle ta ifrån oss allt inflytande. Den skulle slå direkt mot vårt existensberättigande som fackförbund.

För Musikerförbundet går en skiljelinje mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet och de andra riksdagspartierna och den handlar om upphovsrätt. Musikerförbundet är mot den modernisering som Vänsterpartiet och Miljöpartiet eftersträvar, som enligt Musikerförbundets ordförande Jan Granvik innebär en försvagning av upphovsrätten. Och han påpekar dessutom att facket inte har några som helst band till Sverigedemokraterna.

jangranvikJan Granvik säger att Musikerna inte har möjlighet att driva några mer övergripande frågor utan tar upp sådant som är viktigt för musiker – som upphovsrätten och att egenföretagare utan anställda ska omfattas av trygghetssystemen.

– Det är den socialdemokratiska politiken som står för det.

Men Jan Granvik säger också att facken måste ha en självständig ställning gentemot Socialdemokraterna. Han tycker inte att kopplingen får tas för given utan det måste bygga på ett samarbete.

Musikerförbundet har ingen uppfattning om Feministiskt Initiativ. Jan Granvik tycker att det är viktigt att driva jämställdhetsfrågor men han vet inte om det gör någon skillnad ifall FI är i riksdagen eller inte.

 

Göran Jacobsson

Mårten Nilsson

Krav från facken

6F:s valkrav

Ordning och reda på arbetsmarknaden:

• Svenska kollektivavtal vid upphandling

• Huvudentreprenören ska ha ansvar för underentreprenörerna

• Ökade resurser till Arbetsmiljöverket

• Ingen ska dö på jobbet – säkrare arbetsmiljö

• Företag ska inte kunna säga upp personal för att sedan hyra in annan personal

• Svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad – riv upp Lex Laval

• Oseriösa företag och oseriösa företagare är illojal konkurrens

• Heltid – inte delade turer

 

Investera i infrastruktur:

• Rusta upp järnvägsnätet

• Bygg höghastighetsbana från Stockholm till Göteborg och Malmö

• Investera i kollektivtrafik

• Hjälp sjöfarten minska fartygens svavelutsläpp

• Digital allemansrätt – bra data- och telekommunikation i hela Sverige

 

Bygg fler bostäder:

• Bygg fler bostäder med statligt investeringsstöd

• Minska energiåtgången – rusta allmännyttans bostäder

• Minska energiåtgången med statliga lån till låg ränta enligt tysk modell

• Även ungdomar har rätt att bo

• Hyresrätt är alltid rätt

 

 

Handels valkrav

Trygga jobb

• Bort med allmän visstidsanställning ur las

• Det ska vara lättare att öka sin tjänstgöringsgrad när arbetskraftsbehovet ökar

• Förbjud inhyrning av arbetskraft för stadigvarande arbetskraftsbehov

 

Välfärd för alla

• En välfärd fri från vinstdrift

• Bort med lagen om valfrihet och den fria etableringsrätten

• Barnomsorg även på obekväma tider

 

Hotell- och restaurangs 3F:

• Fler jobb –  HRF vill att fler ska få jobb och att det finns möjlighet att utveckla besöksnäringen. Facket anser inte att vägen framåt är sänkta löner och arbetsgivaravgifter för unga

• Fasta jobb – HRF vill att den allmänna visstidsanställningen tas bort. Den har gjort att de otrygga anställningarna ökat. 44 procent i branschen har någon form av visstidsanställning

• Framtidens jobb – HRF tänker sig att det behövs ordentliga utbildningar, bra arbetsmiljö och bra villkor för framtidens jobb. Och ett samhälle med barnomsorg när folk jobbar samt vettiga bostäder och kommunikationer.