Martin Klepke webbledartopp

Både Folkpartiet och Centern vill satsa på lärlingsplatser, enligt partiernas valmanifest.

Och visst är lärlingsplatser i sig en framkomlig väg. Att förbättra och förenkla övergången mellan skola och arbetsliv är bra, vare sig det sker genom att inrätta praktikplatser eller att kombinera utbildning och arbete för lärlingar.

Men allianspartiernas vurm för lärlingsplatser kopplas i företrädarnas retorik samman med ett annat krav: Att sänka ingångslönerna för unga och nyanställda.

En sådan politik hotar att leda till undanträngningseffekter av existerande anställningar och till en dumpning av lönerna inom hela branschen – för såväl lärlingar som för fast anställda.

Om syftet med fler lärlingsplatser verkligen är att få in unga på arbetsmarknaden borde partierna rikta sina blickar mot Telge Tillväxt, det samarbetsprojekt som sedan flera år pågår mellan Södertälje kommun och Södertäljes näringsliv.

Nya siffror visar att närmare 80 procent av de ungdomar som fått en lärlings- eller praktikplats genom Telge Tillväxt går vidare till fast anställning eller studier, ett uppseendeväckande bra resultat.

Oavsett ålder tillämpar Telge Tillväxt alltid avtalsenlig lön för det jobb som utförs.

Att dumpa löner är en sak. Att skapa jobb är en annan.